INFO VONAL CÉGBEJEGYZÉS ÉS CÉGMÓDOSÍTÁS ÜGYBEN:
+36 20 570 2917


Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere*

( TEÁOR 08 )

 

A tevékenységre kattintva nyílik meg annak részletes leírása!

 

A Vissza gombra kattintva térhet vissza a listához. Csak a négy jegyű kód jegyezhető be a cégjegyzékbe, tehát más formátumó kódot, (pl. 01.1) nem választható.

 

  01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

 011 Nem évelő növény termesztése

 

 

012 Évelő növény termesztése

 

 013 Növényi szaporítóanyag termesztése

 

 

014 Állattenyésztés

 

 

015 Vegyes gazdálkodás

 

 

016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

 

 

017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

 

 

02 Erdőgazdálkodás

 021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

 

 

022 Fakitermelés

 

 

023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

 

 

024 Erdészeti szolgáltatás

 

 

03 Halászat, halgazdálkodás

 031 Halászat

 

 

032 Halgazdálkodás

 

 

05 Szénbányászat

 051 Feketeszén-bányászat

 

 

052 Barnaszén-, lignitbányászat

 

 

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

 061 Kőolaj-kitermelés

 

 

062 Földgázkitermelés

 

 

07 Fémtartalmú érc bányászata

 071 Vasércbányászat

 

 

072 Egyéb fém érc bányászata

 

 

08 Egyéb bányászat

 081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

 

 

089 M.n.s. bányászat

 

 

09 Bányászati szolgáltatás

 091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

 

 

099 Egyéb bányászati szolgáltatás

 

 

10 Élelmiszergyártás

 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

 

 

102 Halfeldolgozás, -tartósítás

 

 

103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

 

 

104 Növényi, állati olaj gyártása

 

 

105 Tejfeldolgozás

 

 

106 Malomipari termék, keményítő gyártása

 

 

107 Pékáru, tésztafélék gyártása

 

 

108 Egyéb élelmiszer gyártása

 

 

109 Takarmány gyártása

 

 

11 Italgyártás

 110 Italgyártás

 

 

12 Dohánytermék gyártása

 120 Dohánytermék gyártása

 

 

13 Textília gyártása

 131 Textilszálak fonása

 

 

132 Textilszövés

 

 

133 Textilkikészítés

 

 

139 Egyéb textiláru gyártása

 

 

14 Ruházati termék gyártása

 141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

 

 

142 Szőrmecikk gyártása

 

 

143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

 

 

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

 151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

 

 

152 Lábbeligyártás

 

 

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

 161 Fűrészárugyártás

 

 

162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

 

17 Papír, papírtermék gyártása

 171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

 

 

172 Papírtermék gyártása

 

 

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

 181 Nyomdai tevékenység

 

 

182 Egyéb sokszorosítás

 

 

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

 191 Kokszgyártás

 

 

192 Kőolaj-feldolgozás

 

 

20 Vegyi anyag, termék gyártása

 201 Vegyi alapanyag gyártása

 

 

202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

 

 

203 Festék, bevonóanyag gyártása

 

 

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

 

 

205 Egyéb vegyi termék gyártása

 

 

206 Vegyi szál gyártása

 

 

21 Gyógyszergyártás

 211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

 

 

212 Gyógyszerkészítmény gyártása

 

 

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

 221 Gumitermék gyártása

 

 

222 Műanyag termék gyártása

 

 

23 Nemfém ásványi termék gyártása

 231 Üveg, üvegtermék gyártása

 

 

232 Tűzálló termék gyártása

 

 

233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

 

 

 

234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

 

 

 

 

235 Cement-, mész-, gipszgyártás

 

 

 

 

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 

 

 

 

237 Kőmegmunkálás

 

 

 

 

239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

 

 

 

 

24 Fémalapanyag gyártása

 241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

 

 

 

 

242 Acélcsőgyártás

 

 

 

 

243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

 

 

 

 

244 Nem vas fém alapanyag gyártása

 

 

 

245 Fémöntés

 

 

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

 251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

 

 

252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

 

 

253 Gőzkazán gyártása

 

 

254 Fegyver-, lőszergyártás

 

 

255 Fémalakítás, porkohászat

 

 

256 Fém felületkezelése, megmunkálása

 

 

257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

 

 

259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 

 

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

 261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

 

 

262 Számítógép, perifériás egység gyártása

 263 Híradás-technikai berendezés gyártása

 

 

264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

 

 

265 Műszer-, óragyártás

 

 

266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

 

 

267 Optikai eszköz gyártása

 

 

268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

 

 

27 Villamos berendezés gyártása

 271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 

 

272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

 

 

273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

 

 

274 Villamos világítóeszköz gyártása

 

 

275 Háztartási készülék gyártása

 

 

279 Egyéb villamos berendezés gyártása

 

 

28 Gép, gépi berendezés gyártása

 281 Általános rendeltetésű gép gyártása

 

 

282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 

 

283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

 

 

284 Szerszámgépgyártás

 

 

289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

 

 

29 Közúti jármű gyártása

 291 Közúti gépjármű gyártása

 

 

292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

 

 

293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

 

 

30 Egyéb jármű gyártása

 301 Hajó, csónak gyártása

 

 

302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 

 

303 Légi, űrjármű gyártása

 

 

304 Katonai harcjármű gyártása

 

 

309 Egyéb jármű gyártása

 

 

31 Bútorgyártás

 310 Bútorgyártás

 

 

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

 321 Ékszergyártás

 

 

322 Hangszergyártás

 

 

323 Sportszergyártás

 

 

324 Játékgyártás

 

 

325 Orvosi eszköz gyártása

 

 

329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

 

 

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

 331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

 

 

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 

 

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

 351 Villamosenergia-termelés, -ellátás

 

 

352 Gázellátás

 

 

353 Gőzellátás, légkondicionálás

 

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

 

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 

 

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 

 

38 Hulladékgazdálkodás

 381 Hulladékgyűjtés

 

 

382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

 

 

383 Hulladékanyag hasznosítása

 

 

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 

 

41 Épületek építése

 411 Épületépítési projekt szervezése

 

 

412 Lakó- és nem lakó épület építése

 

 

42 Egyéb építmény építése

 421 Út, vasút építése

 

 

422 Közműépítés

 

 

429 M.n.s. egyéb építmény építése

 

 

43 Speciális szaképítés

 431 Bontás, építési terület előkészítése

 

 

432 Épületgépészeti szerelés

 

 

433 Befejező építés

 

 

439 Egyéb speciális szaképítés

 

 

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

 451 Gépjármű-kereskedelem

 

 

452 Gépjárműjavítás, -karbantartás

 

 

453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

 

 

454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

 

 

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

 461 Ügynöki nagykereskedelem

 

 

462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

 

 

463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

 

 

464 Háztartási cikk nagykereskedelme

 

 

465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

 

 

466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

 

 

467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem

 

 

469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

 

 

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

 471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

 

 

472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme

 

 

473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

 

 

474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme

 

 

475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

 

 

476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme

 

 

477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

 

 

478 Piaci kiskereskedelem

 

 

479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

 

 

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

 491 Helyközi vasúti személyszállítás

 

 

492 Vasúti áruszállítás

 

 

493 Egyéb szárazföldi személyszállítás

 

 

494 Közúti áruszállítás, költöztetés

 

 

495 Csővezetékes szállítás

 

 

50 Vízi szállítás

 501 Tengeri személyszállítás

 

 

502 Tengeri áruszállítás

 

 

503 Belvízi személyszállítás

 

 

504 Belvízi áruszállítás

 

 

51 Légi szállítás

 511 Légi személyszállítás

 

 

512 Légi áruszállítás

 

 

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

 521 Raktározás, tárolás

 

 

522 Szállítást kiegészítő tevékenység

 

 

53 Postai, futárpostai tevékenység

 531 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

 

 

532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

 

 

55 Szálláshely-szolgáltatás

 551 Szállodai szolgáltatás

 

 

552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

 

 

553 Kempingszolgáltatás

 

 

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

 

 

56 Vendéglátás

 561 Éttermi, mozgó vendéglátás

 

 

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

 

 

563 Italszolgáltatás

 

 

58 Kiadói tevékenység

 581 Kiadói tevékenység

 

 

582 Szoftverkiadás

 

 

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

 591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

 

 

592 Hangfelvétel készítése, kiadása

 

 

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

 601 Rádióműsor-szolgáltatás

 

 

602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

 

 

61 Távközlés

 611 Vezetékes távközlés

 

 

612 Vezeték nélküli távközlés

 

 

613 Műholdas távközlés

 

 

619 Egyéb távközlés

 

 

62 Információ-technológiai szolgáltatás

 620 Információ-technológiai szolgáltatás

 

 

63 Információs szolgáltatás

 631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

 

 

639 Egyéb információs szolgáltatás

 

 

64 Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)

 641 Monetáris közvetítés

 

 

642 Vagyonkezelés (holding)

 

 

643 Befektetési alapok és hasonlók

 

 

649 Egyéb pénzügyi közvetítés

 

 

65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

 651 Biztosítás

 

 

652 Viszontbiztosítás

 

 

653 Nyugdíjalapok

 

 

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

 661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

 

 

662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

 

 

663 Alapkezelés

 

 

68 Ingatlanügyletek

 681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

 

 

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 

683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

 

 

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

 691 Jogi tevékenység

 

 

692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

 

 

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

 701 Üzletvezetés

 

 

702 Üzletviteli tanácsadás

 

 

71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

 711 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

 

 

712 Műszaki vizsgálat, elemzés

 

 

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

 721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 

 

722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

 

 

73 Reklám, piackutatás

 731 Reklám

 

 

732 Piac-, közvélemény-kutatás

 

 

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 741 Divat-, formatervezés

 

 

742 Fényképészet

 

 

743 Fordítás, tolmácsolás

 

 

749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 

 

75 Állat-egészségügyi ellátás

 750 Állat-egészségügyi ellátás

 

 

77 Kölcsönzés, operatív lízing

 771 Gépjárműkölcsönzés

 

 

772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

 

 

773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

 

 

774 Immateriális javak kölcsönzése

 

 

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

 781 Munkaközvetítés

 

 

782 Munkaerőkölcsönzés

 

 

783 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

 

 

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

 791 Utazásközvetítés, utazásszervezés

 

 

799 Egyéb foglalás

 

 

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

 801 Személybiztonsági tevékenység

 

 

802 Biztonsági rendszer szolgáltatás

 

 

803 Nyomozás

 

 

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

 811 Építményüzemeltetés

 

 

812 Takarítás

 

 

813 Zöldterület-kezelés

 

 

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

 821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

 

 

822 Telefoninformáció

 

 

823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

 

 

829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

 

 

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

 841 Közigazgatás

 

 

842 Társadalmi közszolgáltatás

 

 

843 Kötelező társadalombiztosítás

 

 

85 Oktatás

 851 Iskolai előkészítő oktatás

 

 

852 Alapfokú oktatás

 

 

853 Középfokú oktatás

 

 

854 Felső szintű oktatás

 

 

855 Egyéb oktatás

 

 

856 Oktatást kiegészítő tevékenység

 

 

86 Humán-egészségügyi ellátás

 861 Fekvőbeteg-ellátás

 

 

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

 

 

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

 

 

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

 871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

 

 

872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

 

 

873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 

 

879 Egyéb bentlakásos ellátás

 

 

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

 881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

 

 

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

 

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

 900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

 

 

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

 

 

92 Szerencsejáték, fogadás

 920 Szerencsejáték, fogadás

 

 

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

 931 Sporttevékenység

 

 

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

 

94 Érdekképviselet

 941 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet

 

 

942 Szakszervezeti tevékenység

 

 

 949 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

 

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

 

 

952 Személyi, háztartási cikk javítása

 

 

96 Egyéb személyi szolgáltatás

 960 Egyéb személyi szolgáltatás

 

 

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 

 

98 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

 981 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

 

 

982 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

 

 

99 Területen kívüli szervezet

 990 Területen kívüli szervezet

 

 

Teáor módosítás és egyéb elektronikus változásbejegyzés:

Társasági jogász ügyvédek közreműködésével gyorsan lefolytatjuk a szükséges változásbejegyzési eljárást. Kattintson ide a területileg illetékes iroda elérhetőségeinek megtekintéséhez.

Amennyiben arra kiváncsi, hogy valamely tevékenység milyen TEÁOR szám alá tartozik, akkor a KSH ügyfélszolgálatán nyújtanak Önnek segítséget. www.ksh.hu


 

Cégalapitás On-line adatlap (állítsa összeg cégét on-line percek alatt)

 

APEH bírság a tevékenységi körök miatt

A TEÁOR kód változásával kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt leggyakrabban 30.000.- Ft azaz harmincezer forint mulasztási bírságot szab ki az adóhivatal, egyben felszólítja az adózót, hogy a határozat kézbesítését követő 15 napon belül a fenti kötelezettségének az e célra rendszeresített 09T201T számú, Bejelentő és Változásbejelentő lap nyomtatványon tegyen eleget.

Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (Art.) 23. § (') bekezdése alapján az adókötelezettséget érintő változás bejelentésére köteles, az annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, az előírt nyomtatványon az illetékes állami adóhatóságnál, az APEH Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságánál.

 

Az adózó akkor számíthat bírságra, ha az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendeletén alapuló TEÁOR struktúra változásból eredő, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról rendelkező 2008. évi XCVI. Törvény 24. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.

 

A hivatkozott jogszabályhely kimondja, hogy azon, a cég által a létesítő okiratban feltüntetett, illetve a létesítő okiratban fel nem tüntetett, de ténylegesen végzett, 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz bejelentett tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek a KSH-közlemény alapján automatikusan nem sorolhatók át, és amelyeket a TEÁOR'08 tevékenységi szakágazati besorolásnak megfelelően e törvény hatálybalépéséig még nem módosítottak, a tevékenységi kör megfelelő módosítását a cégnek a mindenkor érvényes TEÁOR- kód alapján a 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló adóbevallással egyidejűleg költség- és illetékmentesen – kell az állami adóhatósághoz bejelentenie.

 

Az Art. 172. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), adatszolgáltatási, bankszámlanyitási kötelezettségét, továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti.

 

Az APEH enyhítő körülményként veszi figyelembe a bejelentendő adat speciális jellegét, újszerűségét, és erre tekintettel állapítja meg a mulasztási bírság összegét.

 

Tapasztalataink szerint a mulasztási bírsággal szembeni fellebbezés teljesen felesleges, a hivatal jogosan alkalmazza a bírságot. Más kérdés, hogy a TEÁOR módosításokkal kapcsolatban tapasztalt törvényhozási szerencsétlenkedés után mennyire etikus a szankcionálás.

 

Eltűnik a TEÁOR 2009-től a cégjegyzékből

A 2006. évi V. törvény módosításáról szóló 2008. évi XCVI. törvényt 2008. december 15-ei ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény TEÁOR-ral összefüggő rendelkezései 2008. december 27-én léptek hatályba, miszerint nem kell hatályosítani a tevékenységi köröket, és senkit nem büntethet sem az adóhatóság, sem a cégbíróság. A teljes cikk itt olvasható.

 


TEÁOR'03 vagy TEÁOR 08 ?

2007. január 19-én hatályba lépett már, és 2008. január 1-től az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó tevékenységi osztályozás a NACE Rev.2. (magyar nyelvű megfelelője, a TEÁOR08). A KSH 2007-ben kiküldendő egyes kérdőívein - nyilvántartása időben történő átállítása érdekében - a tevékenységekről már az új besorolásnak megfelelően is kér adatot (erre vonatkozó utalás az érintett kérdőíveken, illetve a kitöltési útmutatóban).

TEÁOR fordítókulcs A Korábbi TEÁOR03 és az új TEÁOR08 átfordítására alkalmas táblázat pdf formátumban. (Megnyitásához Adobe Reader program szükséges)

 

KÜLDJE EL SZERZŐDÉSÉT ÉS ELLENŐRIZZÜK!

 
Ha beszkenneli társasági szerződését és elküldi az info@cegalapitas.net címre, díjmentesen ellenőrizzük Önnek, hogy szükséges-e a cégét módosítani. (tiff vagy pdf formátum szükséges)
 

Megjegyzés: a fájlt csak az ellenőrző ügyvéd nyitja meg, és az ellenőrzést követő 8 napon belül a megküldött fájlt véglegesen töröljük. (A cégiratok egyébként a törvény rendelkezései szerint nyilvánosak.)

 

Az új jogszabály szerint a tevékenységi körök bővítése miatt már nem kell módosítania a társasági szerződést!

 

Amennyiben cége már a 2006. évi IV. törvény szerint működik, már nem kell ügyvédhez fordulnia a tevékenységi körök bővítése miatt.
2006. július 1. napja előtt az üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaság tevékenységi köreit a létesítő okiratban kötelező jelleggel fel kellett tüntetni, a cégjegyzékbe be kellett jegyezni, így ha a társaság a létesítő okiratában és a cégjegyzékben nem szereplő tevékenységet végzett, akkor cégjogi szempontból úgy minősült, mint amely működése során nem tartotta be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amely körülmény megalapozhatta a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény szerinti törvényességi felügyeleti eljárás megindítását.
Az Art. 16. § (3) d) pontja alapján a gazdasági társaság a létesítő okiratában megjelölt tevékenységi körök bejelentésére volt köteles, a bejelentkezést és a változás-bejelentést a társaság a cégbíróság útján teljesítette.
A cégjegyzékben nem szereplő tevékenységet végző társasággal szemben az adóhatóság mulasztási bírságot állapíthatott meg.  

2006. július 1-től azonban az új cégjogi szabályok szerint a gazdasági társaság megkülönböztető jegye továbbra is az üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatása, a társaság azonban - a hatósági engedélyhez, képesítéshez kötött tevékenységekre vonatkozó korlátozások fenntartásával - bármilyen, jogszabály által nem tiltott vagy korlátozott tevékenységet végezhet.

A létesítő okiratban csak a főtevékenység feltüntetése kötelező, ezen felül a gazdasági társaság a létesítő okiratában és a cégjegyzékben választása szerint szerepeltethet tevékenységi köröket a 2006. július 1-től hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 12. § (1) c) pontja alapján.

A fent hivatkozott új jogszabályi rendelkezések okán az egyablakos rendszer keretében a cégjegyzékben nem szereplő - egyébként a társaság által végzett, illetve végezni kívánt - tevékenységi körök bejelentése a továbbiakban nem lehetséges, éppen ezért az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény Art-t módosító rendelkezései szerint 2006. július 21. napjától a gazdasági társaság adózó a létesítő okiratában - és így a cégjegyzékben - nem szerepeltetett, de ténylegesen végzett tevékenységeit köteles közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelenteni.

A bejelentési kötelezettséget a társaság a cégbejegyzési kérelem benyújtását követő 15 napig megkezdett tevékenységek esetén az Art. 16. § (3) d) pontja és 17. § (3) f) pontja alapján, az ezt követően megkezdett tevékenységek esetén, vagy a bejelentett tevékenységek körének változása esetén az Art. 22. § (2) bekezdése szerinti változás-bejelentés keretében teljesíti.

 

Mit mondanak ügyfeleink?

"Nagyon meg voltunk és vagyunk elégedve az Önök munkájával. Gyorsak, pontosak, nem drágák és a régi ügyfeleknek nyújtott kedvezmények még vonzóbbá teszik az Önök irodáját. Cégünket Önöknél alapítottuk, mármint a szerződést és azóta is bármilyen gondunk volt, akár telefonban is segítettek." Bacsó Team Kft

 

"Csak pozitív benyomásaink vannak: Gyors, egyszerű(sített) ügyintézés, kedves, hozzáértő munkatársak, reális ár" Belényesi Viktor

 

" Mi Kft-t alapítottunk a Cégalapítás.net segítségével. A segítőkész hozzáállást már akkor tapasztaltuk, amikor még szó sem volt arról, hogy ők lesznek a segítségünkre a cégalapítás során. Minden részletre kiterjedő, korrekt információkat kaptunk. Ezek után természetesen nem volt kérdés számunkra, hogy kivel fogjuk végigvinni a cégalapítás ügyeit. Az ügyintézés gyors, pontos és precíz volt az árról nem is beszélve. Tiszta szívből ajánljuk mindenkinek!" Buborék Party Kft

 

"A Fehér & Partners Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezetőjeként nagyon meg vagyok elégedve a Cégalapítás Portállal. Mint pénzügyi tanácsadónak és brókernek, számomra az idő és a hatékonyság az egyik legfontosabb tényező. Amikor felhívtam az információs vonalat, a telefonos hölgy nagyon készséges volt és részletesen elmagyarázta a követendő lépéseket. A felmerült, speciálisan a munkámhoz kötődő kérdésekre is azonnal választ kaptam. Amikor a tényvázlatot a megfelelő adatokkal visszaküldtem a megadott e-mail címre, szinte azonnal kerestek a partner ügyvédi irodából, hogy időpontot egyeztessünk a cégiratok aláírására. A dokumentumokat aláírtam és még aznap kézhez kaptam az elektronikus bejegyző végzést. Örülök, hogy a Cégalapítás Portált választottam! Nekem csak a munkámra kellett koncentrálnom, ők mindent elintéztek helyettem." Fehér Tímea Fehér & Partners Kft.