CÉGALAPÍTÁS INFO VONAL:

+36 20 570 2917
e-mail: info@cegalapitas.net


Többszemélyes és egyszemélyes Kft alapítás feltételei

 

Tartalomjegyzék:

 

Először az egyszemélyes kft alapítása (ide kattintva máris odaugorhat) során felmerülő speciális kérdésekre találhat választ. Megtudhatja milyen lépések vezetnek a bejegyzett kft-ig, milyen iratokra lesz szükség az alapításkor, mennyibe fog kerülni Önnek az alapítás és mennyibe a fenntartás. Ezután a többszemélyes kft jellegzetességeit mutatjuk be.

Egyszemélyes kft

 

A társaságot egy tag, illetve más egyszemélyes kft. is alapíthatja, ilyenkor nem társasági szerződés, hanem alapító okiratkészül. Létrejöhet továbbá úgy is, hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg. Ha a kft. tagjainak száma egy főre csökken, korábbi társasági szerződését egy éven belül alapító okiratra kell módosítani. Egyszemélyes kft alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt elegendő csupán 100.000.- Ft tőkét a társaság rendelkezésére bocsátani, míg a fennmaradó részt (tehát további minimum 400 ezer forintot) egy éven belül kell szolgáltatni. Az egyszemélyes kft esetében - néhány törvényi kivételtől eltekintve - a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az egyszemélyes kft esetén könyvvizsgáló alkalmazása az "új" (2006. júliusa óta hatályos) törvény szerint már nem kötelező.

 

Az egyszemélyes kft alapításakor tisztában kell lennie azzal, hogy az egyszemélyes társaság egyedüli tagja csak akkor állhat munkaviszonyban a társasággal, ha azt a társasági szerződés kifejezetten megengedi. Az egyszemélyes kft alapítás során részletes személyes jogi konzultációt folytatunk, és ennek alkamával bővebb tájékoztatást kap a lehetőségekről.

 

Ki tudja miért, igen elterjedt tévhit, hogy az egyszemélyes társaság tagja, vagy ügyvezetője egy beltaghoz vagy egyéni vállalkozóhoz hasonló módon, korlátlan felelős lenne a társaság kötelezettségeiért. Az ilyaen állítás teljesen alaptalan.

 

Tulajdonos kiskorú személy is lehet, de vezető tisztségviselőnek csak nagykorú cselekvőképes személy jelölhető ki. A vezető tisztségviselőnek magával kell hoznia az adókártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját, és az egyeztetett időpontban személyes is meg kell jelennie. A tulajdonosnak is személyesen kell jelen lenni, az ős esetében azonban a személyi igazolvány és lakcímkártya elegendő.

 

A székhelyként használni ívánt ingatlan tulajdonosától (és ha ilyen is van: haszonélvezőjétől) egy hozzájáruló nyilatkozatot kell kérni, és annak eredeti példányát két tanú aláírásával ellátva, a tulajdonos (haszonélvező) aláírását követően elhozni.

Ha a Cegalapitas.nete-n elérhető ügyvédeket választja, szakszerű tájékoztatásban és professzionális jogi szolgáltatásban részesül. Vigyázzon, a neten sok a zugírász. (Olvassa el alábbi összeállításunkat.)

 

A fapados cégalapítás veszélyei

Sajnos egyre inkább terjed a különböző cégek és irodák által kínált "fapados" cégalapítás, amely körülbelül úgy néz ki, hogy a folyosón várakoztatott ügyfelet beszólítják és megmutatják neki, hogy hol kell aláírni az iratokat. A jogi kioktatás, a teljeskörű ügyintézés már nem fér bele a díjba. A bejegyzést sokszor hiánypótlási eljárás hátráltatja.  Bővebben erről...

 

Cégalapitás

Adja meg a Kft adatait on-line
(ide kattintva egy on-line adatlap nyílik meg)

 

Kft alapítás több tulajdonossal

 

Korlátolt felelősségű társaságot előre meghatározott összegű (minimum 500 ezer forintos) törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) lehet alapítani, és a tagok kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétjeik szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.

 

Innen ugorhat a Gyakran Ismételt Kérdésekre, hívhatja info vonalunkat a +36 20 570 2917-es számon, vagy olvashat tovább:

 

>A tulajdonosi kör, a társasági vagyon és a törzsbetétek meghatározása:

 

Ha többszemélyes társaságot alapít, először is el kell döntenie, hogy milyen összegű törzsbetéttel kíván részt venni a társaságban. 100 ezer forintnál nem lehet kevesebb a kft-ben egy tag törzsbetétje, illetve arra is oda kell figyelni, hogy 10 ezer forinttal oszthatónak kell lenni. Kevesen tudják, hogy a törzsbetét nem feltétlenül tükrözi a szavazati arányokat, és az eredményből való részesedést, azaz meg lehet állapodni a társasági szerződésben úgy, hogy az előbb említett kérdésekben a törzsbetétek arányától eltérnek. (előfordulhat tehát, hogy valaki 90%-át biztosítja a tőkének, de csak 10%-ot képviselnek a szavazatai a taggyűlésen)


Figyeljen arra, hogy ha 50 - 50 %-os tulajdoni arányban hozzák létre a társaságot, akkor az szinte minden esetben azt jelenti, hogy csak egyhangúlag lehet döntéseket hozni. (Nem lehet például megszűntetni a társaságot, ha a másik tag nem akarja)

 

A kft bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. (Kft Üzletrész átruházható írásbeli szerződéssel, bár ezt a társasági szerződésben korlátozni lehet, avagy feltételhez lehet kötni.)

 

A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből áll. A törzstőke összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál. Az új szabályozás szerint a kötelező készpénzbevitel aránya megszűnt, így kft-t kizárólag apporttal is lehet alapítani, melynek tárgya bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, illetve szellemi alkotás, valamint vagyoni értékű jog lehet. A cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tagok kötelesek a pénzbeli hozzájárulás legalább 50%-át befizetni. A be nem fizetett részt a bejegyzéstől számított egy éven belül kell rendezni, amelynek esedékességéről és módjáról a felek a társasági szerződésben rendelkeznek.

Akkor kötelező a kft alapítás idején a teljes apportot rendelkezésre bocsátani, ha értéke eléri legalább a törzstőke felét. Egyéb esetekben a cégbejegyzéstől számított 3 éven belül kell beszolgáltatni.

A társasági tagok nem mentesíthetők a befizetés alól, és a társasággal szemben beszámításnak sincs helye. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

Azok a társasági tagok, akik valamely tag nem pénzbeli betétjét tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori rtéket meghaladó értékkel fogadtatták el a társasággal, vagy akik a kft alapítás során egyébként csalárd módon jártak el, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek minden ebből eredő kárért.

 

>Ki fog személyesen is közreműködni a kft-ben, ki lesz az ügyvezető?

 

A személyes közreműködés feltételez valamilyen jogviszonyt a társasággal. A kft tagjai főszabály szerint csak tőkeszolgáltatásra kötelezettek. A társaság nem működhet ügyvezető nélkül. Az ügyvezetői feladatokat megbízási viszonyban, vagy munkaviszonyban lehet ellátni. Ügyvezető lehet a társaság tagja is. Konzultáljon könyvelővel, vagy kérdezzen bennünket a munkavállalóként történő bejelentéssel kapcsolatban, hogy a kívánt díjazáshoz vagy bérezéshez kapcsolódó járulékterhek előre kalkulálhatók legyenek. (Tudta hogy nem szükséges járulékot fizetni és jövedelmet kivenni akkor, ha a társasági tag ügyvezető a jövendőbeli osztalék reményében ténykedik, és máshol rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal?)

 

Ha a társaságnak több ügyvezetője van, akár mindegyikük önállóan is képviselheti a céget. Együttes cégjegyzésre is van lehetőség, amikor a társaság képvsieletében tett nyilatkozat csak akkor érvényes, ha azt mindkét ügyvezető aláírja. Ha a cégalapítás portál jogászait veszi igénybe a bejegyzési eljárás során, akkor nem kell az ügyvezetőknek közjegyzőhöz menni, hogy aláírási címpéldányt készítsenek. Az ügyvédek is készíthetnek cégaláírási nyilatkozatot, amelynek aláírás minta a neve. Az ügyvezetők felelősségéről a cégalapítás során teljes körűen tájékoztatjuk Önt.

 

>A cégnév kiválasztása:

 

Korlátolt felelősségű társaság alapításakor (csakúgy mint egyéb gazdasági társaságoknál) szüksége lesz egy olyan cégnévre, amely még nem foglalt, vagy nem hasonlít a megtévesztésig egy másik már bejegyzett társaság cégnevéhez. Az egyértelmű különbözőség csak akkor állapítható meg, ha az úgynevezett közönséges vagy átlagos figyelem mellett is első pillantásra vagy hallásra is egyértelműen kizárható az összetéveszthetőség. Ehhez pedig a bíróság álláspontja szerint a cégnévben szereplő számjegyek vagy évszámok, az egy betű eltérés, vagy a tevékenységre utaló toldat nem elégségesek. A korlátolt felelősségű társaság elnevezést - vagy annak "kft." rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni, továbbá azt, hogy mire irányul a társaság tevékenysége. Honlapunk társasági jog fejezetében bővebben olvashat a cégnév választás szabályairól.

 

>A társaság székhelyének, telephelyének ileltve fióktelepének meghatározása

 

Honlapunk társasági jog fejezetében erről a kérdésről több információt is talál, ezért itt csak azt jegyezzük meg, hogy a székhelyet, mint a központi ügyintézés helyét elegendő megadni. Ha nincs alkalmas székhelye, partner irodáink székhely szolgáltatást nyújtanak külön díjazás ellenében. Az ingatlan tulajdonosától és haszonélvezőjétől szükséges legalább egy hozzájáruló nyilatkozat, amelyet letölthet honlapunkról.

 

>A társaság tevékenységi körének meghatározása:

 

A társasági szerződésben elég csak a főtevékenységet meghatározni. Valamennyi gyakorolni kívánt tevékenységet be kell jegyezni a cégjegyzékbe. Honlapunk TEÁOR 08 (ez a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének rövidítése) fejezetében megtalálja azokat az ágazati teáor kódokat, amelyeket fel lehet venni a társasági szerződésbe. A társaság ezeken túlmenően is folytathat minden olyan tevékenységet, amely nem tilos, illetve nem korlátozott. (pl. engedélyköteles) Nincs limitálva a tevékenységi körök száma, mindazonáltal nem javasoljuk túl sok tevékenységi kör felvételét.

 

A társasági szerződés szerződésminta használatával is elkészíthető, amelyet minden tagnak alá kell írni. (Kivétel: meghatalmazott is aláírhat a tag helyett, amennyiben meghatalmazása közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba van foglalva.) Az aláírt szerződésmintát ellenjegyzéssel látjuk el.

 

>Hogy fog működni majd a társaság?

 

A társaságnak van egy legfőbb szerve, ezt hívjuk taggyűlésnek. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét a tagok közül vagy kívülálló személyek köréből választott egy vagy több ügyvezető látja el. A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként, az arra vonatkozó szabályok alkalmazásával tovább működik. Ez esetben külön alapító okirat készítésére nincs szükség.

 

>Mennyibe kerül összesen egy kft alapítása?

 

Az egyszerűsített elektronikus cégbejegyzési eljárásban egy kft alapításának munkadíja és illetéke igen kedvező. Az egyszerűsített eljárásban az illeték 50.000.- Ft. Az ügyvédi megbízási díjak változóak, de ha az illeték mértékénél jóval alacsonyabb díjakat talál, akkor feltehetőleg zugírászattal van dolga. (Erről bővebben itt olvashat: A fapados cégalapítás veszélyei) A honlapunkon (fent jobb oldalon) feltüntetett ajánlatban minden költséget kiírtunk, garantáljuk, hogy nem merül fel plusz költség. A bejegyzés után tipikusan felmerülő költségek: a számlatömb vagy számlázó program megvásárlása, bélyegző készítés, bankszámlanyitás. Még ezekkel együtt is alig haladja meg a százezer forintot egy kft alapításának költsége.

 

>Mennyibe fog kerülni a cég fenntartása?

 

Ha egy minimálbéren foglalkoztatott személy bérének járulékaival és átlagos havi könyvelési díjjal számolunk, akkor körülbelül 60-70 ezer forint havi kiadásra kell számítania. A cégbejegyzési eljárás során nagyon fontos, hogy részletes jogi kioktatásban részesüljön a társadalombiztosítási szabályokat illetően is. A fapados cégalapítások során ez legtöbbször elmarad, emiatt akár az egész bejegyzés kedvezőtlen lesz járulékfizetési szempontból. Irodánknál mindenre kiterjedő tájékoztatást kap,. csak egyszeri díjfizetés van, nekünk nem kell havonta újra és újra fizetni, nem kell hűségnyilatkozatot aláírnia, vagy több havi felmondási díjat fizetnie.

 

>A kft. alapítása (egyszemélyes kft alapítása) során a költségek elszámolhatók?

Valamennyi költség számlákkal illetve egyéb számviteli bizonylatokkal a cégben elszámolható.

 

>Mennyi időt vesz igénybe a kft alapítása (egyszemélyes kft alapítása)?

A cégbejegyzés általában három - öt munkanapot vesz igénybe. A cégbejegyzési eljárás valamennyi kapcsolódó mozzanatában képviseljük Önt, Önnek nem kell külön az adóhatósághoz, közjegyzőhöz vagy a statisztikai hivatalba mennie.

 

Az eredményből való részésedés, azaz: hogy vehetem ki a profitot?

 

A többszemélyes és egyszemélyes kft esetében is igaz, hogy a társaság a tagok javára a társaság saját tőkéjéből kizárólag osztalék és osztalékelőleg címen teljesíthet kifizetést a számviteli törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén. (A kft alapítás során a jogi konzultáció alkalmával erről részletesen is beszélünk) Osztalékra jogosult a tag, amennyiben az osztalékfizetésről döntő taggyűlés időpontjában a tagjegyzékben szerepel, amennyiben a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik. A tagok részére teljesítendő osztalék nem pénzbeli vagyoni értékkel bíró juttatás is lehet. Van azonban olyan megoldás, amellyel Ön a gyors bejegyzés és kedvezőbb illeték előnyeit is élvezi, ugyanakkor az iratminta hátrányait is kiküszöbölheti.

Az egyszerűsített eljárásban létrehozott cég egyik hátránya, hogy osztalékelőleget nem lehet felvenni. Osztalékelőleg kizárólag abban az esetben fizethető ki, ha a tagok vállalják annak visszafizetését, amennyiben később a számviteli törvény szerinti beszámolóból kiderül, hogy a osztalékfizetésre nincs lehetőség a tőkevédelmi szabályok alapján.

 

Miért érdemes a Magyar Cégalapítás Portált választani a kft alapítás lefolytatására?

 

Mert a cégbejegyzést olyan ügyvédi irodák végzik, akik évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. A Cégalapítás.net-en keresztül folytatott cégeljárások tekintetében bejegyzési garanciát vállalunk, ezen felül pedig az ügyvédek felelősségbiztosítása is garantálja, hogy nem érheti Önt kár. Nálunk nem merülnek fel váratlan és előre nem kalkulált költségek, és nem kell tartani attól, hogy a bíróság elutasítja a kérelmet. Sajnos a neten egyre több a zugírász, amely igen nagy kárt okoz a gyanútlan vállalkozónak. Alábbi összeállításunkban erről bővebben olvashat:

 

 

 

Kft alapítás ügyében a (20) 570 2917 - es számon kérhet bővebb felvilágosítást

 

A kft alapításhoz kapcsolódó fejezetek a társasági jogi rovatból:

- A cégnév
- A székhely
- A tagok
- Tevékenységi kör
- A jegyzett tőke


Tovább a gyakran ismételt kérdésekhez...

 
 


Miért kerül ennyibe a cégalapítás, és mit kapok én ezért?

(azaz 5 pillér, hogy vállalkozása problémamentesen induljon)

 

Mindenre kiterjedő jogi tanácsadás

Van aki úgy gondolja: a cégalapítás rutin eljárás és mindegy, hogy kinek a közreműködését veszi igénybe. Mi kizárólag társasági jogász szakértőkkel dolgozunk, akiknek több éves tapasztalata van ezen a területen. Irodánkban nem egyszerűen okiratszerkesztés történik, hanem részletes jogi tanácsadás. Sok olyan esettel találkozunk, ahol a nem megfelelő jogi kioktatás miatt súlyos pénzbírsággal kénytelenek szembesülni az induló vállalkozások. A jogi konzultáció során többek között tájékoztatást kell kapnia az alábbiakról:

- a vezető tisztségviselők és a társasági tagok felelőssége;

- az üzletrészek jogi természetének bemutatása házassági vagyonjogi és öröklési jogi szempontból is, a jogviták rendezésének szabályai;

- a társaság szervezeti működésével kapcsolatos kötelezettségek;

- az üzletrészek átruházása, a társaság megszűntetésének, átalakulásának szabályai.

Belegondolt, hogy mennyit fog költeni a későbbiekben ügyvédre, ha ezeket az információkat az alapítás során nem kapja meg?

 

Garancia (100% díjvisszafizetés)

 

Az elsődleges garanciát irodánk jó hírneve jelenti, amely több száz bejegyzett és folyamatosan visszatérő gazdasági társaságot jelent.

Ügyvédi felelősségbiztosítás garantálja, hogy Önt nem érheti kár az eljárás során, de ezen kívül külön is kötelezzük magunkat a teljes megfizetett díj és illeték visszafizetésére, amennyiben a céget nem jegyezné be a cégbíróság.

 

Kedvező munkadíjak

 

Az általunk megállapított díjazás szokásosnak mondható. Az ennél olcsóbb szolgáltatásnál kétséges, hogy valódi szakértelemmel és tényleg gondos eljárással látják el a megbízást. (Egy elutasított vagy hiányosan benyújtott kérelem esetén elveszítheti a megfizetett illetéket, számviteli adminisztrációs kötelezettségei lesznek, az időkiesés pedig beláthatatlan károkat okozhat. Ne tegye ki magát ennek a kockázatnak.) A lényegesen drágább megbízási díjat indokolatlannak tartjuk.

 

Minden egy helyen

 

Irodánkban készítjük el a képviselő cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldánynak felel meg), a földhivatali és minisztériumi kapcsolatnak köszönhetően on-line kérjük le a tulajdoni lapot és a cégkivonatot.

 

Ingyenes és kedvezményes szolgáltatások a cégbejegyzés után

 

Ingyenesen készítünk újabb és újabb aláírásmintát azon ügyfeleinknek, akik nálunk alapították vagy módosították a cégüket.

Ingyenesen bocsátunk ügyfeleink rendelkezésére olyan iratmintákat, amelyre az induló vállalkozásnak szüksége lehet (pl. megbízási vagy munkaszerződés, vállalkozási szerződés, bérleti szerződés stb.)

A cégmódosítást kedvezményes munkadíjjal vállaljuk el visszatérő ügyfeleink részére.CÉGBEJEGYZÉS

 

Gyakran ismételt kérdések

>Milyen iratok szükségesek a cégalapításhoz (a cégalapítás feltételei) ?
>Máshol azt olvastam, hogy egy órán belül, nagyon olcsón lehet alapítani céget. Ez igaz?
>Hogy lehet az, hogy ennyibe kerül a cégalapítás, amikor máshol a többszörösét mondják?
>A fent írt összegben tényleg minden költség benne van?
>Van valami különbség az egyszerűsített és a hagyományos eljárásban létrehozott cégek között?
>Elektronikus cégalapítás esetén nem is kapok papír alapú dokumentumokat?
>Mi a különbség az egyszerűsített cégbejegyzés és az elektronikus cégeljárás között?
>Az elektronikus cégalapítás vagy cégmódosítás esetén nem is kell találkozni az ügyvéddel?
>Hogy lehetséges az, hogy az egész ország területén jogosultak e-cégeljárás lefolytatására?
>Kft vagy Bt?
>Most akkor mennyi is a jegyzett tőke legkisebb összege?
>Mikor kell bankszámlát nyitni, és mikor kell befizetni a törzstőkét?
>Lehet-e több részletben rendelkezésre bocsátani a társaság törzstőkéjét?
>A tőke valamely részének feltétlenül készpénznek kell lenni?
>A nem pénzbeli betétek értékét kell-e könyvvizsgálóval ellenőriztetni, vagy számlával igazolni?
>Kivehetem a jegyzett tőkét képező pénzt a bankból miután benyújtották a bejegyzési kérelmet?
>Mennyi idő alatt jegyzi be a társaságot a cégbíróság?
>Csak a bejegyzés után kezdheti meg a működést a társaság?
>Miért nem ajánlott sok tevékenységi kört felvenni a társasági szerződésbe?
>Az ügyvezető tényleg a teljes vagyonával felel a társaság tartozásaiért?
>Egyszemélyes társaság alapításánál kötelező-e a könyvvizsgálat?
>Külföldi állampolgár is alapíthat céget?
>Miért érdemes a Magyar Cégalapítás Portált választani a cégbejegyzés lefolytatására?

 

 Vissza a lap tetejére... 


Cégalapitás

Adja meg a Kft adatait on-line
(ide kattintva egy on-line adatlap nyílik meg)

 

KAPCSOLAT: irodáink elérhetőségét ide kattintva érheti el

BT ALAPITÁS

ingyenes aláírásminták ingyenes számviteli szabályzat - minták
adószám, EU adószám 1 óra alatt ajándék számlázóprogram megbízható székhelyszolgáltatás
TB és adózási válaszok
100% pénzvisszafizetési garancia társasági jogász szakértők
ajándék .hu domain 1 évre + webtárhely és e-mail szolgáltatás*


KFT ALAPÍTÁS 5 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN
/ és a munkadíjak /


1.
A CÉG ADATAINAK MEGADÁSA:
Használja on-line adatlapunkat, ahol percek alatt megadhatja jövendőbeli cége tevékenységi köreit, ellenőrizheti a cégnevet stb. Ha kérdése van, tekintse át a gyakran ismételt kérdéseket, vagy írjon e-mailt az info@cegalapitas.net e-mail címre, és válaszolunk a cégalapítás előtt felmerülő kérdéseire. A cégalapítás elektronikus eljárás esetén is az ügyfél és egy szakjogász ügyvéd személyes találkozásával kezdődik, amelynek közeli időpontjáról egyeztetünk Önnel. Közvetlen időpont egyeztetés végett hívja a (20) 570 2917-es telefonszámot.

 

2. A CÉGIRATOK ELKÉSZÍTÉSE: A megbeszélt időpontra az iratmintából szerkesztett cégiratok egy részét már elő is készítjük. Más dokumentumok megszerkesztése, véglegesítése és az ügyfél kioktatása a választott társasági formáról a személyes találkozás alkalmával történik. Gyorsítja az okiratszerkesztést, ha Ön előzőleg megadta az alapításhoz szükséges legfontosabb adatokat az on-line felületen. A cégiratokat a társaság alapítója vagy tagjai aláírják, az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el. Az ügyfél részére valamennyi iratból több eredeti, kinyomtatott példányt is adunk. A társaság ebben az időpontban már létrejött, előtársaságként megkezdheti a működést.

 

3. AZ ILLETÉK MEGFIZETÉSE: Az elektronikus eljárásban csak átutalással lehet megfizetni az alapításhoz szükséges illetéket. (Egyszerűsített eljárásban ez 50.000.- Ft) Az illeték megfizetés egy egyedi utalványminta alapján történhet, amelyet az okiratszerkesztő ügyvéd fizet meg az államkincstárnak.

 

4. A CÉRIRATOK BENYÚJTÁSA: Az aláírt cégiratok beszkennelve, az elkészített cégbejegyzési kérelemmel egy elektronikus kérelmet alkotnak. Ezt az elektronikus aktát az okiratszerkesztő ügyvéd elektronikus aláírással látja el. Ezt követően e-mailen megküldi a székhely szerint illetékes cégbíróságnak a cégiratokat.

 

5. A CÉG BEJEGYZÉSE: A cégbíróság az iratok benyújtását követően egy tanúsítványt küld a feladó jogi képviselő e-mail címére, amely már tartalmazza a cég cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Röviddel ezután a cégbejegyző végzés is megérkezik. Az okiratokat ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott záradékkal látjuk el, amely tanúsítja, hogy azok a cégbíróságtól érkeztek. Az ilyen formán kiállított végzést a hatóságok és egyéb harmadik személyek (pl. pénzintézet) már elfogadják. Egyidejűleg az Ön e-mail címére is megküldi az ügyvédi iroda az elektronikusan aláírt bejegyző végzést, hogy azt szükség szerint továbbíthassa oda, ahol annak érvényességéről meg kívánnak győződni (pl. számlavezető bank)

Azért lett a cégalapítás.net a vezető cégalapítási portál, mert minden intézni valót leveszünk ügyfeleink válláról. Mi komolyan vesszük az Ön vállalkozását.

 

 


10
GYAKORI HIBA

amellyel százezreket bukhat a cégalapítás során.

 

- MUNKADÍJAK -

A CÉGALAPÍTÁS.NET AJÁNLOTT MUNKADÍJAIT MEGTEKINTEHETI ITT:
(Az ezeknél lényegesen alacsonyabb díjazás általában nem teljeskörű szolgáltatást takar, vagy szakmailag alacsonyabb színvonalat jelent!)


Válasszon megyét!

TIPP: Miért érdemes minket választani az eljárás lefolytatására?
ÜGYVÉDEK az Ügyvéd.hu-n.

CÉGNÉV KERESÉS
A kft alapítás előtt kérjen tájékoztatást arról, hogy jövendőbeli cégének neve szerepel-e már a cégnyilvántarásban.

 

CÉGALAPÍTÁS INFO VONAL:

(06) 20 570 2917

 

Mit mondanak ügyfeleink?

 

"Nagyon meg voltunk és vagyunk elégedve az Önök munkájával. Gyorsak, pontosak, nem drágák és a régi ügyfeleknek nyújtott kedvezmények még vonzóbbá teszik az Önök irodáját. Cégünket Önöknél alapítottuk, mármint a szerződést és azóta is bármilyen gondunk volt, akár telefonban is segítettek." Bacsó Team Kft

 

"Csak pozitív benyomásaink vannak: Gyors, egyszerű(sített) ügyintézés, kedves, hozzáértő munkatársak, reális ár" Belényesi Viktor

 

" Mi Kft-t alapítottunk a Cégalapítás.net segítségével. A segítőkész hozzáállást már akkor tapasztaltuk, amikor még szó sem volt arról, hogy ők lesznek a segítségünkre a cégalapítás során. Minden részletre kiterjedő, korrekt információkat kaptunk. Ezek után természetesen nem volt kérdés számunkra, hogy kivel fogjuk végigvinni a cégalapítás ügyeit. Az ügyintézés gyors, pontos és precíz volt az árról nem is beszélve. Tiszta szívből ajánljuk mindenkinek!" Buborék Party Kft

 

"A Fehér & Partners Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezetőjeként nagyon meg vagyok elégedve a Cégalapítás Portállal. Mint pénzügyi tanácsadónak és brókernek, számomra az idő és a hatékonyság az egyik legfontosabb tényező. Amikor felhívtam az információs vonalat, a telefonos hölgy nagyon készséges volt és részletesen elmagyarázta a követendő lépéseket. A felmerült, speciálisan a munkámhoz kötődő kérdésekre is azonnal választ kaptam. Amikor a tényvázlatot a megfelelő adatokkal visszaküldtem a megadott e-mail címre, szinte azonnal kerestek a partner ügyvédi irodából, hogy időpontot egyeztessünk a cégiratok aláírására. A dokumentumokat aláírtam és még aznap kézhez kaptam az elektronikus bejegyző végzést. Örülök, hogy a Cégalapítás Portált választottam! Nekem csak a munkámra kellett koncentrálnom, ők mindent elintéztek helyettem." Fehér Tímea Fehér & Partners Kft.