Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

013005 - Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bor és csemegeszőlő szaporítóanyag termesztése

Engedélyköteles a tevékenység?

Szőlő szaporítóanyag előállítása, ahol

Szaporítóanyag:

a) ültetési anyagok:

aa) gyökeres szőlővessző: gyökeres európai szőlődugvány és gyökeres alany szőlődugvány,

ab) gyökeres szőlőoltvány

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság:

b) szaporító alapanyagok: ültetési anyag előállításának céljára termelt

ba) szőlővesszők: egyéves elfásodott, beérett hajtások,

bb) zöldhajtások: éretlen, még el nem fásodott hajtások,

bc) oltásra előkészített alany szőlővesszők, nemes oltóvesszők, oltórügy,

bd) dugványiskolai szőlővesszők: gyökeres szőlővesszők előállítására szánt szőlővessző-részek vagy zöldhajtás-részek.

Engedélyt előíró jogforrás: Szőlő szaporítóanyagot kizárólag a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyével szabad előállítani, forgalomba hozni és felhasználni. Szőlő ültetési anyagot forgalomba hozatal céljából előállítani csak árutermelő szőlőiskolában szabad. Az árutermelő szőlőiskola létesítésének engedélye iránti kérelmet a kérelmező nevének és címének feltüntetésével a szaporítást megelőző évben augusztus 31-ig kell a növénytermesztési hatáskörben eljáró mergyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A növénytermesztési hatáskörben eljáró kormányhivatal a kérelemhez benyújtott adatok ellenőrzése érdekében beszerzi a kérelmező gazdasági társaság cégkivonatát. A Kormány a növénytermesztési hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldségpalánta-, erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala szolgáltatási tevékenység tekintetében.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)