CÉGALAPÍTÁS info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

cegalapitasnet banner

ONLINE cégalapítás: Adatok megadása most: Bt | Kft | Zrt | Cégmódosítás
Cégalapítás INGYEN!

TEÁOR kereséshez írja be a kódot vagy a keresett kifejezést az alábbi mezőbe és nyomja meg a gombot!

A tevékenységre kattintva nyílik meg annak részletes leírása! Csak a négyjegyű kód jegyezhető be a cégjegyzékbe, tehát más formátumó kód, (pl. 01.1) nem választható.

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

  011 Nem évelő növény termesztése

  012 Évelő növény termesztése

  013 Növényi szaporítóanyag termesztése

  014 Állattenyésztés

  015 Vegyes gazdálkodás

  016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

  017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

 

02 Erdőgazdálkodás

  021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

  022 Fakitermelés

  023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

  024 Erdészeti szolgáltatás

 

03 Halászat, halgazdálkodás

  031 Halászat

  032 Halgazdálkodás

 

05 Szénbányászat

  051 Feketeszén-bányászat

  052 Barnaszén-, lignitbányászat

 

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

  061 Kőolaj-kitermelés

  062 Földgázkitermelés

 

07 Fémtartalmú érc bányászata

  071 Vasércbányászat

  072 Egyéb fém érc bányászata

 

08 Egyéb bányászat

  081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

  089 M.n.s. bányászat

 

09 Bányászati szolgáltatás

  091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

  099 Egyéb bányászati szolgáltatás

 

10 Élelmiszergyártás

  101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

  102 Halfeldolgozás, -tartósítás

  103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

  104 Növényi, állati olaj gyártása

  105 Tejfeldolgozás

  106 Malomipari termék, keményítő gyártása

  107 Pékáru, tésztafélék gyártása

  108 Egyéb élelmiszer gyártása

  109 Takarmány gyártása

 

11 Italgyártás

  110 Italgyártás

 

12 Dohánytermék gyártása

  120 Dohánytermék gyártása

 

13 Textília gyártása

  131 Textilszálak fonása

  132 Textilszövés

  133 Textilkikészítés

  139 Egyéb textiláru gyártása

 

14 Ruházati termék gyártása

  141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

  142 Szőrmecikk gyártása

  143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

 

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

  151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

  152 Lábbeligyártás

 

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

  161 Fűrészárugyártás

  162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

17 Papír, papírtermék gyártása

  171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

  172 Papírtermék gyártása

 

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

  181 Nyomdai tevékenység

  182 Egyéb sokszorosítás

 

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

  191 Kokszgyártás

  192 Kőolaj-feldolgozás

20 Vegyi anyag, termék gyártása

  201 Vegyi alapanyag gyártása

  202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

  203 Festék, bevonóanyag gyártása

  204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

  205 Egyéb vegyi termék gyártása

  206 Vegyi szál gyártása

 

21 Gyógyszergyártás

  211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

  212 Gyógyszerkészítmény gyártása

 

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

  221 Gumitermék gyártása

  222 Műanyag termék gyártása

 

23 Nemfém ásványi termék gyártása

  231 Üveg, üvegtermék gyártása

  232 Tűzálló termék gyártása

  233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

  234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

  235 Cement-, mész-, gipszgyártás

  236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

  237 Kőmegmunkálás

  239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

 

24 Fémalapanyag gyártása

  241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

  242 Acélcsőgyártás

  243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

  244 Nem vas fém alapanyag gyártása

  245 Fémöntés

 

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

  251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

  252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

  253 Gőzkazán gyártása

  254 Fegyver-, lőszergyártás

  255 Fémalakítás, porkohászat

  256 Fém felületkezelése, megmunkálása

  257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

  259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

  261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

  262 Számítógép, perifériás egység gyártása

  263 Híradás-technikai berendezés gyártása

  264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

  265 Műszer-, óragyártás

  266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

  267 Optikai eszköz gyártása

  268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

 

27 Villamos berendezés gyártása

  271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

  272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

  273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

  274 Villamos világítóeszköz gyártása

  275 Háztartási készülék gyártása

  279 Egyéb villamos berendezés gyártása

 

28 Gép, gépi berendezés gyártása

  281 Általános rendeltetésű gép gyártása

  282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

  283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

  284 Szerszámgépgyártás

  289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

 

29 Közúti jármű gyártása

  291 Közúti gépjármű gyártása

  292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

  293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

 

30 Egyéb jármű gyártása

  301 Hajó, csónak gyártása

  302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

  303 Légi, űrjármű gyártása

  304 Katonai harcjármű gyártása

  309 Egyéb jármű gyártása

 

31 Bútorgyártás

  310 Bútorgyártás

 

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

  321 Ékszergyártás

  322 Hangszergyártás

  323 Sportszergyártás

  324 Játékgyártás

  325 Orvosi eszköz gyártása

  329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

 

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

  331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

  332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

  351 Villamosenergia-termelés, -ellátás

  352 Gázellátás

  353 Gőzellátás, légkondicionálás

 

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

  360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

  370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 

38 Hulladékgazdálkodás

  381 Hulladékgyűjtés

  382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

  383 Hulladékanyag hasznosítása

 

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

  390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 

41 Épületek építése

  411 Épületépítési projekt szervezése

  412 Lakó- és nem lakó épület építése

 

42 Egyéb építmény építése

  421 Út, vasút építése

  422 Közműépítés

  429 M.n.s. egyéb építmény építése

 

43 Speciális szaképítés

  431 Bontás, építési terület előkészítése

   432 Épületgépészeti szerelés

   433 Befejező építés

   439 Egyéb speciális szaképítés

 

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

  451 Gépjármű-kereskedelem

  452 Gépjárműjavítás, -karbantartás

  453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

  454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

 

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

  461 Ügynöki nagykereskedelem

  462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

  463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

  464 Háztartási cikk nagykereskedelme

  465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

  466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

  467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem

  469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

 

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

  471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

  472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme

  473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

  474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme

  475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

  476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme

  477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

  478 Piaci kiskereskedelem

  479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

 

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

  491 Helyközi vasúti személyszállítás

  492 Vasúti áruszállítás

  493 Egyéb szárazföldi személyszállítás

  494 Közúti áruszállítás, költöztetés

  495 Csővezetékes szállítás

 

50 Vízi szállítás

  501 Tengeri személyszállítás

  502 Tengeri áruszállítás

  503 Belvízi személyszállítás

  504 Belvízi áruszállítás

 

51 Légi szállítás

  511 Légi személyszállítás

  512 Légi áruszállítás

 

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

  521 Raktározás, tárolás

  522 Szállítást kiegészítő tevékenység

 

53 Postai, futárpostai tevékenység

  531 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

  532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

 

55 Szálláshely-szolgáltatás

  551 Szállodai szolgáltatás

  552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

  553 Kempingszolgáltatás

  559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

 

56 Vendéglátás

  561 Éttermi, mozgó vendéglátás

  562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

  563 Italszolgáltatás

 

58 Kiadói tevékenység

  581 Kiadói tevékenység

  582 Szoftverkiadás

 

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

  591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

  592 Hangfelvétel készítése, kiadása

 

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

  601 Rádióműsor-szolgáltatás

  602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

 

61 Távközlés

  611 Vezetékes távközlés

  612 Vezeték nélküli távközlés

  613 Műholdas távközlés

  619 Egyéb távközlés

 

62 Információ-technológiai szolgáltatás

  620 Információ-technológiai szolgáltatás

 

63 Információs szolgáltatás

  631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

  639 Egyéb információs szolgáltatás

 

64 Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)

  641 Monetáris közvetítés

  642 Vagyonkezelés (holding)

  643 Befektetési alapok és hasonlók

  649 Egyéb pénzügyi közvetítés

 

65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

  651 Biztosítás

  652 Viszontbiztosítás

  653 Nyugdíjalapok

 

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

  661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

  662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

  663 Alapkezelés

 

68 Ingatlanügyletek

  681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

  682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

  683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

 

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

  691 Jogi tevékenység

  692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

 

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

  701 Üzletvezetés

  702 Üzletviteli tanácsadás

 

71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

  711 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

  712 Műszaki vizsgálat, elemzés

 

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

  721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

  722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

 

73 Reklám, piackutatás

  731 Reklám

  732 Piac-, közvélemény-kutatás

 

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

  741 Divat-, formatervezés

  742 Fényképészet

  743 Fordítás, tolmácsolás

  749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 

75 Állat-egészségügyi ellátás

  750 Állat-egészségügyi ellátás

 

77 Kölcsönzés, operatív lízing

  771 Gépjárműkölcsönzés

  772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

  773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

  774 Immateriális javak kölcsönzése

 

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

  781 Munkaközvetítés

  782 Munkaerőkölcsönzés

  783 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

 

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

  791 Utazásközvetítés, utazásszervezés

  799 Egyéb foglalás

 

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

  801 Személybiztonsági tevékenység

  802 Biztonsági rendszer szolgáltatás

  803 Nyomozás

 

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

  811 Építményüzemeltetés

  812 Takarítás

  813 Zöldterület-kezelés

 

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

  821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

  822 Telefoninformáció

  823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

  829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

 

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

  841 Közigazgatás

  842 Társadalmi közszolgáltatás

  843 Kötelező társadalombiztosítás

 

85 Oktatás

  851 Iskolai előkészítő oktatás

  852 Alapfokú oktatás

  853 Középfokú oktatás

  854 Felső szintű oktatás

  855 Egyéb oktatás

  856 Oktatást kiegészítő tevékenység

 

86 Humán-egészségügyi ellátás

  861 Fekvőbeteg-ellátás

  862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

  869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

 

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

  871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

  872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

  873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

  879 Egyéb bentlakásos ellátás

 

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

  881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

  889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

  900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

 

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

  910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

 

92 Szerencsejáték, fogadás

  920 Szerencsejáték, fogadás

 

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

  931 Sporttevékenység

  932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

94 Érdekképviselet

  941 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet

  942 Szakszervezeti tevékenység

  949 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

  951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

  952 Személyi, háztartási cikk javítása

 

96 Egyéb személyi szolgáltatás

  960 Egyéb személyi szolgáltatás

 

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

  970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 

98 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

  981 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

  982 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

 

99 Területen kívüli szervezet

  990 Területen kívüli szervezet

 

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjaivá teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)