Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

3522 teáor - Gázelosztás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mindenfajta gáznemű fűtőanyag szállítása, elosztása és szolgáltatása közműhálózaton (vezetéken) keresztül

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gázmérőóra karbantartása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gáz szállítása csővezetéken (jellemzően nagy távolságra), lásd: 4950 teáor - Csővezetékes szállítás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gázmérőóra felszerelése, lásd: 4322 teáor - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- a gázmérőóra leolvasása, lásd: 8299 teáor - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- a gáz palackozása, tartályba töltése, lásd: 1920 teáor - Kőolaj-feldolgozás (ha a gyártó végzi), 4671 teáor - Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme (ha a nagykereskedő végzi), 4778 teáor - Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme illetve 4799 teáor - Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem (ha a kiskereskedő végzi)

Engedélyköteles a tevékenység?

Egedélyköteles tevékenységek a következők:

a) korlátozott földgáz-kereskedelem,

b) a szállítási rendszerüzemeltetés,

c) a földgázelosztás,

d) a földgáztárolás,

e) a földgáz kereskedelem,

f) az egyetemes szolgáltatás,

g) a szervezett földgázpiac-működtetés,

h) a vezetékes PB-gáz szolgáltatás,

i) az egyablakos kapacitásértékesítés,

j) a szállítóvezeték-létesítő által történő szállítóvezeték-létesítés,

Az a)-i) pont szerinti tevékenység határozatlan, a j) pont szerinti tevékenység határozott időre szóló engedély alapján végezhető.

Az engedélyköteles tevékenység csak működési engedély alapján végezhető.

A telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet jogosult telephelyi szolgáltatói engedélyt kérni. A telephelyi szolgáltatói engedély - a telephelyi felhasználók vonatkozásában - kiterjed a telephelyi vezeték üzemeltetésére és a földgáz értékesítésre is, e jogosultság azonban nem kizárólagos jog.

Az engedély kérelmezőjének rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott pénzügyi és gazdasági feltételekkel.

A szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező megfeleljen a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szétválasztási követelményeknek. A szállítási rendszerüzemeltetési engedély kiadásának feltétele, hogy a Hivatal a 2008. évi XL. törvény 128. § szerinti eljárásban megállapítsa, hogy a kérelmező megfelel a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szétválasztási követelményeknek.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott határozatlan időre szóló működési engedély.

Engedélyt előíró jogforrás: 2008. évi XL. törvény

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.mekh.hu

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)