Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

4910 teáor - Helyközi vasúti személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vasúti személyszállítás, a nagy kiterjedésű földrajzi terület fővonalhálózatán
- a helyközi vasúti személyszállítás
- a háló- és étkezőkocsi működtetése a vasúti társaságok integrált tevékenységeként

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a városi és elővárosi, várostérségi átmenő (tranzit) személyszállítás, lásd: 4931 teáor - Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
- a személypályaudvari tevékenységek, lásd: 5221 teáor - Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- a vasúti pályaállomány, infrastruktúra működtetése és a kapcsolódó tevékenységek, úgymint váltóállítás és vasúti tolatás, lásd: 5221 teáor - Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- a háló- és étkezőkocsi működtetése önálló elkülönült egységként, lásd: 5590 teáor - Egyéb szálláshely-szolgáltatás, 5610 teáor - Éttermi, mozgó vendéglátás

Engedélyköteles a tevékenység?

Vasúti személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatási szolgáltatás.

Működési engedélyhez kötött vasúti tevékenység:

a) az országos vállalkozó vasúti tevékenység,

b) a térségi vállalkozó vasúti tevékenység,

c) az elővárosi vállalkozó vasúti tevékenység,

d) a városi vállalkozó vasúti tevékenység,

e) a helyi vállalkozó vasúti tevékenység.

Bejelentéshez kötött vasúti tevékenység:

a) országos vasúti pályahálózat működtetés,

b) térségi vasúti pályahálózat működtetés,

c) elővárosi vasúti pályahálózat működtetés,

d) városi vasúti pályahálózat működtetés,

e) helyi vasúti pályahálózat működtetés,

f) saját célú vasúti pályahálózat működtetés,

g) saját célú vasúti árutovábbítási tevékenység,

h) iparvágány működtetés,

i) kisvasút működtetése,

j) múzeumvasút működtetése.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)