Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

7022 teáor - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Ebbe az szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben, mint pl. társasági stratégia és szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése, a vezetés korszerűsítése, költségcsökkentés és más pénzügyi kérdések, marketingpolitika, humánerőforrás-politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, bér- és nyugdíjazási stratégia tervezése, termelés ütemezése és ellenőrzés tervezése.

---

Társasági stratégia tervezés

Ez a munkakör a vállalatoknál a stratégiai tervezésre és a céges célok meghatározására fókuszál. A társasági stratégia tervezője azért felel, hogy kidolgozza és végrehajtsa a vállalat hosszú távú irányvonalát és tevékenységeit, figyelembe véve a piaci környezetet és a belső erőforrásokat.

A munkakör számos elemzést és kutatást igényel a versenytársak tevékenységeinek, a fogyasztói igényeknek és a gazdasági trendeknek a felméréséhez. 

A társasági stratégia tervezője együttműködik a vezetőkkel és a vállalat vezetésével, hogy meghatározza a prioritásokat, a növekedési lehetőségeket és a versenyelőnyök kiaknázását. 

Rendszeres figyelést és értékelést végez a vállalati teljesítmény alapján, és szükség esetén finomhangolja a stratégiát a változó piaci környezethez való alkalmazkodás érdekében.

A társasági stratégia tervezője a vállalat számára új üzleti lehetőségeket is azonosít, valamint a céges kultúra és az értékek erősítését is elősegíti. Ez a pozíció magas szintű stratégiai gondolkodást, elemző készségeket és döntéshozó képességet igényel, valamint kiváló kommunikációs és prezentációs készségeket a vállalat széles körű érdekelt felei közötti hatékony együttműködéshez.

Üzleti folyamat áttervezése

Olyan beosztást jelent, ahol az üzleti folyamatok hatékonyságának javítására és átalakítására fókuszálunk egy cég keretein belül. Az üzleti folyamat áttervezője felelős azért, hogy észrevegye a vállalati folyamatok gyengeségeit és hiányosságait, majd kidolgozza és végrehajtsa az optimalizált és hatékonyabb működési modelleket.

Ez a feladat átfogó elemzéseket és vizsgálatokat igényel az üzleti folyamatok teljes körű megértése érdekében, figyelembe véve a belső és külső üzleti környezetet. Az üzleti folyamat áttervezője együttműködik a vezetőséggel és a munkatársakkal, hogy azonosítsa a hatékonyságnövelési lehetőségeket és az automatizáció potenciálját. 

Célja, hogy egyszerűsítse és gyorsítsa az üzleti folyamatokat, csökkentse a költségeket és a hibalehetőségeket, valamint növelje a termelékenységet és a vevői elégedettséget. 

Az üzleti folyamat áttervezőjének a feladata az új folyamatok kidolgozása és bevezetése, valamint a munkatársak oktatása és támogatása a változással kapcsolatban. 

Üzleti vezetés korszerűsítése

Olyan pozíciót takar, amelyben a vállalatok arra összpontosítanak, hogy fejlesszék az üzleti vezetési gyakorlatokat és stratégiákat. A korszerűsítő feladata a vállalatok vezetésével kapcsolatos kihívások és lehetőségek azonosításáért, majd innovatív és hatékony vezetési módszerek kidolgozásáért és bevezetéséért.

Ez a munkakör elemzéseket, kutatásokat és részletes szakmai ismereteket igényel annak érdekében, hogy a legjobb üzleti vezetési gyakorlatokat alkalmazhassák. Az üzleti vezetés korszerűsítő szorosan együttműködik a vállalat vezetőivel és a kulcsfontosságú döntéshozókkal a stratégiai irányvonal és célok meghatározásában.

Célja az aktív vezetés, az innováció és a vállalati rugalmasság előmozdítása. Az üzleti vezetés korszerűsítő felelős az új vezetési modellek kidolgozásáért és bevezetéséért, valamint a vezetők és vezetői csapatok fejlesztéséért. 

Ehhez magas szintű stratégiai gondolkodásra, és erős vezetői képességekre van szükség, valamint kiváló kommunikációs és tárgyalási készségekre a hatékony együttműködés érdekelt felekkel.

Marketingpolitika

Arra összpontosít, hogy a vállalatoknál a marketing tevékenységeket, stratégiai tervezéssel és végrehajtással támogassa. A marketingpolitika munkakört betöltő személy feladata a vállalat marketingstratégiájának meghatározása és kidolgozása, amely a termékek vagy szolgáltatások piaci bevezetését, népszerűsítését és értékesítését célozza. 

Ez a 7022 teáor munka részletes piackutatást, elemzéseket és kreatív gondolkodást igényel a hatékony és eredményes marketing tevékenységek tervezése érdekében, figyelembe véve a céges célokat és a fogyasztói igényeket. 

A marketingpoltika tervezője szorosan együttműködik a vezetőkkel, termékfejlesztőkkel és kommunikációs csapatokkal az üzenetek és kampányok kidolgozásában és végrehajtásában. 

Fő célja a vállalat piaci részesedésének növelése, a márkaérték erősítése és a célközönség elérése. Ehhez magas piaci trendismeretre, valamint kiváló kommunikációs és projektmenedzsment készségekre van szükség a sikeres marketing kampányok és eredmények eléréséhez.

Humánerőforrás politika

Ennek a pozíciónak a feladata a vállalati humánerőforrás stratégia kidolgozása és végrehajtása, amely a munkaerő felvételét, toborzását, fejlesztését és megtartását célozza.

Ehhez szükség van a munkaerőpiac és a humánerőforrás menedzsment legjobb gyakorlatainak átfogó ismeretére, elemzésekre és társadalmi trendek feltérképezésére. 

A humánerőforrás tervezője együttműködik a cégvezetőkkel és a társosztályokkal annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő munkaerő kínálatot és elégedettséget a vállalat célkitűzéseinek eléréséhez. 

Fő célja a munkavállalók fejlesztése, a teljesítménygazdálkodás támogatása és a kölcsönös előnyök biztosítása a munkavállalók és a vállalat között. A sikeres humánerőforrás politika kidolgozásához és végrehajtásához magas szintű kommunikációs és tárgyalási képesség, tapasztalat valamint stratégiai gondolkodás szükséges.

 Bér stratégia tervezése

Ez a 7022 teáor munkakör egy olyan pozíció, amely a bérszabályozással és a bérek tervezésével foglalkozik egy vállalatnál vagy szervezetnél. A bér stratégia tervezője felelős azért, hogy kidolgozza és végrehajtsa a cégek bérstratégiáját, amely az alkalmazottak fizetési rendszerét és juttatásait határozza meg

Ez a munkakör alapos elemzéseket és piaci kutatásokat igényel annak érdekében, hogy megfelelően felmérje a versenytársak bérezési gyakorlatait és a munkaerőpiac aktuális trendjeit.  A bér stratégia tervezője szorosan együttműködik a vezetőkkel és a humán erőforrások osztályával, hogy biztosítsa a bérek összhangját a vállalat céljaival és költségvetésével. 

Fontos szerepe van a bérekkel kapcsolatos politikák és folyamatok kidolgozásában, valamint a bérszintek és juttatások hatékony kezelésében. Ez a pozíció magas szintű problémamegoldó készségeket igényel, valamint kommunikációs és tárgyalási képességeket a belső érdekelt felekkel való hatékony együttműködéshez.

A bér stratégia tervezője hozzájárul a vállalat munkaerő megtartási és motivációs stratégiájához, valamint a céges kultúra és teljesítménygazdálkodás fejlesztéséhez.

Nyugdíjazási stratégia tervezése

A Nyugdíjazási stratégia tervezése olyan folyamat, amely során egy vállalat kidolgozza és végrehajtja a nyugdíjazással kapcsolatos feladatokat. Ez a tervezési folyamat magában foglalja a nyugdíjazási rendszer és juttatások tervezését, amelyek az alkalmazottak nyugdíjba vonulásával kapcsolatos döntéseket és előnyöket határozzák meg. 

A nyugdíjazási stratégia tervezője elemzi a vállalati nyugdíjazási igényeket, demográfiai trendeket, valamint a piaci és jogi előírásokat. Célja az, hogy a nyugdíjazási programok megfeleljenek a munkavállalók igényeinek és elvárásainak, valamint fenntarthatóak és versenyképesek legyenek.

A nyugdíjazási stratégia tervezése azért fontos, mert segít a vállalatnak megfelelő nyugdíjazási előnyöket és támogatást biztosítani munkavállalói számára, ami hozzájárulhat a munkavállalók elégedettségéhez.

 Az üzletviteli szolgáltatás tartalmazhat tanácsadást, útmutatást, és operatív segítségnyújtást az üzleti és közszolgálati tevékenységhez:
- a számviteli rendszer módszere, folyamata, költségelszámolási program és költségvetés-ellenőrzési eljárás tervezése
- az üzletviteli és közszolgálati tanácsadás és segítségnyújtás a tervezést, szervezést, hatékonyságot és ellenőrzést, irányítást, a vezetői információs rendszert stb. érintő területeken

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a számítógépes szoftver tervezése számviteli rendszerhez, lásd: 6201 teáor - Számítógépes programozás
- a jogi tanácsadás és képviselet, lásd: 6910 teáor - Jogi tevékenység
- a számvitel, könyvelés, könyvvizsgálat és hitelesítés, adótanácsadás, lásd: 6920 teáor - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- az építészmérnöki, mérnöki műszaki tanácsadás, lásd: 7111 teáor - Építészmérnöki tevékenység, 7112 teáor - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- a környezetvédelmi, agrár-, biztonsági és hasonló tanácsadás, lásd: 7490 teáor - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- a vezetők kiválasztása, vagy a felkutatásukkal kapcsolatos konzultáció (fejvadászat), lásd: 7810 teáor - Munkaközvetítés
- az oktatási tanácsadás, lásd: 8560 teáor - Oktatást kiegészítő tevékenység

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!


Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)