Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

6820 teáor - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

---

Saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetés tevékenysége

Ez a 6820 teáor munkakör olyan tevékenységet jelent, amelyben a vállalkozások ingatlanokat bérbe adnak és üzemeltetnek. Ez a munka magában foglalja a tulajdonosi és menedzsmenti feladatokat, amelyek szükségesek az ingatlanok hatékony működtetéséhez és a bérbeadott egységek értékesítéséhez.

A munkakör feladatai közé tartozik az ingatlanok piacképes állapotban tartása, beleértve a karbantartást, javítást és az esetleges felújításokat. A tulajdonosok vagy üzemeltetők gondoskodnak az ingatlanok rendszeres ellenőrzéséről és a lakókkal vagy bérlőkkel való kapcsolattartásról, hogy az esetleges problémákat időben kezelni tudják.

Ezenkívül a munkakörhöz tartozik a bérbeadással kapcsolatos adminisztráció, beleértve a szerződések kezelését, a bérleti díjak beszedését és a kapcsolódó pénzügyi teendőket. Az üzemeltetők gondoskodnak a bérlőkkel való kapcsolattartásról, az esetleges panaszok és kérdések kezeléséről, valamint az új bérlők felvétele és a lakások vagy irodák kiadása.

Ezen a szakterületen a tulajdonosoknak vagy üzemeltetőknek jó kommunikációs és szervezőkészséggel, valamint pénzügyi ismeretekkel kell rendelkezniük. A hatékony ingatlankezelés és a jó kapcsolattartás az ügyfelekkel kiemelten fontos, hogy fenntartsák az elégedett bérlőket.

Ezenkívül a jogi ismeretek, például a bérleti szerződések és ingatlanokra vonatkozó szabályozások is fontosak a sikeres működtetéshez.

6820 teáor tevékenységek közé tartozik: 

- lakások, lakóépületek
- nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a bérbevevő saját árujának tárolására szolgáló létesítményeket és a bevásárlóközpontokat is
- föld, lakótelek
- a lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe adása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az épületberuházás saját üzemeltetés céljából

---

Lakásként használt lakókonténerek és egyéb mobil lakóterek telepének üzemeltetése

A munkakör betöltése során felelősséggel jár az ilyen típusú lakhatási egységek telepeinek hatékony és zavartalan működése. Ez magában foglalja a lakókonténerek és mobil lakóterek kezelését, karbantartását és felügyeletét, valamint az általános rendjének fenntartását.

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az egységek biztonságosak és kényelmesek legyenek a lakók számára, és szükség esetén javításokat vagy karbantartást kell végeznie. 

Emellett fontos, hogy a telepek megfeleljenek a vonatkozó építési és biztonsági előírásoknak, és biztosítani kell a szükséges szolgáltatásokat, mint például víz, áram és szemétkezelés. 

A munkakör magában foglalhatja továbbá az ügyfélszolgálati tevékenységeket, a lakók kéréseinek kezelését is, hogy biztosítsa a lakók elégedettségét és a telep zavartalan működését.

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése
- a lakás bérbeadása, amennyiben önálló lakásként funkcionál, azaz a lakószobán felül saját kizárólagosan használt mellékhelyiségekkel (konyha, fürdőszoba) rendelkezik

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szállodák, apartmanszállodák, panziók, kempingek, kamionparkolók és egyéb nem lakóépületek vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, lásd: 55 ágazat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a lakrész kiadása fürdőszobával, főzőhelyiség nélkül, illetve szobák kiadása közös használatú fürdőszobával, rövid időtartamra, turisztikai célra, lásd: 5520 teáor - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- a lakrész kiadása fürdőszobával, főzőhelyiség nélkül, illetve szobák kiadása közös használatú fürdőszobával, nem turisztikai célra, lásd: 5590 teáor - Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!


Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)