Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

1092 teáor - Hobbiállat-eledel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hobbiállat- (kutya-, macska-, madár-, hal- stb.) eledel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a vágóhídi melléktermékből készült takarmány gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a halliszt gyártása állati takarmányhoz, lásd: 1020 teáor - Halfeldolgozás, -tartósítás
- a takarmánypogácsa gyártása olajos magvakból, lásd: 1041 teáor - Olaj gyártása
- a különleges eljárásokat és speciális eljárást nem igénylő, melléktermékként létrejövő takarmány pl takarmánypogácsa (olajos magvakból) gyártása, lásd: 1041 teáor - Olaj gyártása
- a gabonamagvak őrlése során keletkezett törmelék, maradvány, lásd: 1061 teáor - Malomipari termék gyártása

Engedélyköteles a tevékenység?

A takarmány-előállító létesítmény (üzem) működése.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Engedélyező hatóság: 1.

Az engedélyköteles takarmány-vállalkozási létesítmények kategóriáit a 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet (továbbiakban: R.) 3. melléklet tartalmazza:

1. A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk 1. a) pontjában hivatkozott takarmány-adalékanyagokat előállító létesítmények, beleértve a saját célra és a forgalmazás céljára előállító létesítményeket, és a fenti termékeket forgalmazó takarmány-vállalkozási létesítmények.

2. A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk 1. b) pontjában hivatkozott előkeverékeket előállító létesítmények, és e termékeket forgalmazó takarmány-vállalkozási létesítmények.

3. A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk 1. c) pontjában hivatkozott takarmánykeverékeket előállító létesítmények.

4. Egyéb olyan létesítmények, amelyek engedélyezését a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk 3. pontjában hivatkozott eljárással összhangban elfogadott rendelet teszi kötelezővé az EU-ban.

5. Azon takarmánykeveréket előállító létesítmények, amelyek végtermékeiket az alábbi takarmány-adalékanyagok felhasználásával úgy állítják elő, hogy azokat közvetlenül, hígítás nélkül (nem előkeverék formájában vagy kiegészítő takarmányban) keverik a végtermékhez:

a) A-, D-vitaminok,

b) Réz (Cu), szelén (Se) mikroelemek.

6. Gyógyszeres takarmányt, gyógyszeres köztes terméket saját célra, illetve forgalomba hozatal céljára előállító takarmány-vállalkozási létesítmények.

7. Az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 3. pont c) alpontjában meghatározott „aminosavak, sóik és analógjaik” csoportba tartozó takarmány-adalékokat harmadik országból importáló vállalkozások hazai létesítményei.

8. Gyógyszeres takarmányt, gyógyszeres köztes terméket forgalmazó takarmány-vállalkozási létesítmények.

A felsorolt engedélyköteles létesítmények közül a takarmány-előállító létesítményeket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyezi. A létesítmény-engedély iránti kérelmet az R. 5. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

2.

Az R. 4. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó takarmány-előállító létesítmények bejelentését - az elsődleges előállítók kivételével - az R. 5. melléklet szerinti adattartalommal kell a járási hivatalhoz benyújtani.

A járási hivatal a takarmány-vállalkozások bejelentése alapján a létesítmények nyilvántartására vezetett jegyzékben az R. 5. melléklet 1.1.1-1.1.5. pontok szerinti azonosító adatokat szerepelteti.

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti engedélyköteles tevékenységeket

a) állandó tevékenységre vonatkozó engedélykérelem esetén a megyei kormányhivatal,

b) eseti tevékenységre vonatkozó engedélykérelem esetén a járási hivatal engedélyezi. A tevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet az R. 5. melléklet szerint kell benyújtani.

Engedélyt előíró jogforrás: 2008. évi XLVI. törvény

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Bejelentési kötelezettség alá tartozó takarmány-előállító létesítmény

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó takarmány-előállító létesítmények bejelentését - az elsődleges előállítók kivételével - az R. 5. melléklet szerinti adattartalommal kell a járási hivatalhoz benyújtani. A járási hivatal a takarmány-vállalkozások bejelentése alapján a létesítmények nyilvántartására vezetett jegyzékben az R. 5. melléklet 1.1.1-1.1.5. pontok szerinti azonosító adatokat szerepelteti. A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti engedélyköteles tevékenységeket a) állandó tevékenységre vonatkozó engedélykérelem esetén a megyei kormányhivatal, b) eseti tevékenységre vonatkozó engedélykérelem esetén a járási hivatal engedélyezi. A tevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet az R. 5. melléklet szerint kell benyújtani.

Bejelentést előíró jogforrás: 2008. évi XLVI. törvény

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-listak

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)