Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

8559 teáor - M.n.s. egyéb oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

---

Vizsgára felkészítő kurzus tevékenysége

A 8559 teáor munkakörben az a feladat, hogy segítséget nyújtsanak a diákoknak a különböző vizsgákra való hatékony felkészülésben. Az ilyen kurzusokat általában tapasztalt oktatók tartják, akik rendelkeznek a szükséges szaktudással. 

A felkészítő kurzusok célja, hogy a diákokat felkészítsék a vizsgákhoz szükséges ismeretek elsajátítására, valamint a vizsgatechnikák és stratégiák elsajátítására. Az oktatóknak általában rugalmas és strukturált tananyagot kell kidolgozniuk, amelyek megfelelnek a vizsgák tartalmi követelményeinek. 

Ezenkívül a kurzusok során a diákokkal interaktív foglalkozásokat kell szervezni, ahol lehetőség van a gyakorlati feladatok megoldására, és a diákok egyéni kérdéseinek megválaszolására. 

Az oktatóknak szintén fontos szerepük van a motiváció és támogatás terén, hogy segítsék a diákokat a magabiztos és sikeres vizsgázás elérésében.

Számítógépes tanfolyam tevékenysége

Az ilyen típusú 8559 teáor tevékenységek általában a különböző számítógépes ismeretek és készségek tanítására összpontosítanak, például az alapvető szoftverek használatára, programozásra, webfejlesztésre vagy adatbázis-kezelésre.

Az oktatóknak általában részletes tananyagot kell kidolgozni a tanfolyamokhoz, amelyek tartalmazzák az alapvető elméleti ismereteket, gyakorlati feladatokat, példákat és esettanulmányokat.

A tanároknak megfelelő órákat kell tartaniuk, ahol a résztvevők aktívan részt vesznek a gyakorlati feladatokban. Az oktatóknak fontos szerepük van abban, hogy segítsék a diákokat az anyag megértésében, válaszoljanak a kérdéseikre, valamint biztosítsák, hogy a résztvevők hatékonyan alkalmazzák a tanultakat a valós életben.

Emellett figyelniük kell a tanulók előrehaladását, és szükség esetén egyéni támogatást vagy további segítséget kell nyújtaniuk. A cél az, hogy a tanulók megszerezzék a számítógépes ismereteket és készségeket, és magabiztosan alkalmazzák azokat a szakmai vagy személyes feladatokban.

Vallással kapcsolatos kurzus tevékenysége

Ebben a munkakörben a vallással kapcsolatos kurzusokat kell megfelelően oktatni. Ezek a kurzusok általában vallási témákra, hitrendszerre, vallási gyakorlatokra vagy vallástörténetre fókuszálnak. 

Az oktatóknak részletes tananyagot kell megismertetni a kurzus résztvevőivel, amelyek tartalmazzák a vallással kapcsolatos alapvető elméleti ismereteket, történelmi kontextust, valamint a vallások és hagyományok tanulmányozását.

Az oktatóknak szintén fontos szerepük van abban, hogy támogató légkört teremtsenek, ahol a résztvevők biztonságban érzik magukat a vallási kérdések megvitatására.

A tanárok feladata az is, hogy segítsék a diákokat a vallási tudatosság fejlesztésében, az interkulturális megértésben és a toleranciában, valamint a vallási pluralizmus tiszteletben tartásában. 

A cél az, hogy a résztvevők mélyebb megértést érjenek el a vallással kapcsolatos témák és tapasztalatok által, és ezáltal fejlesszék a személyes, kulturális és szociális tudatosságukat.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

 - az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható
- a felsőoktatási témavezetői feladatok
- a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében
- a nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejlesztő kurzus vizsgáztatással együtt is
- az életmentő tanfolyam
- a túlélőtanfolyam
- a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam
- a gyorsolvasás tanfolyama

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás
- a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, agykontroll stb.) tanfolyamok
- a tájékoztató, ismeretterjesztő előadás tartása

Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely formáját, amely nem tartozik a 85.1-85.4 alágazatokba. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert oklevélet, diplomát).

A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 8520 teáor - Alapfokú oktatás
- az általános középfokú oktatás, lásd: 8531 teáor - Általános középfokú oktatás
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 8532 teáor - Szakmai középfokú oktatás
- a felsőszintű oktatás, lásd: 854

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az iskolarendszerű képzések lásd: 85.2-85.4
- a külön végzett vizsgáztatás, lásd: 8560 teáor - Oktatást kiegészítő tevékenység

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges! A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!


Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)