Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

302001 - Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a villamos, dízel, gőz és egyéb meghajtású kötöttpályás motorvonat, vasúti mozdony gyártása
- az önjáró vasúti vagy villamosvasúti kocsi, motoros vasúti tehervagon (zárt, nyitott és pőrekocsi), karbantartó és szervizkocsi gyártása
- vontatott vasúti, közúti kötöttpályás jármű gyártása:
- személykocsi, teherkocsi, tartálykocsi, önrakodó kocsi és vagon, műhelykocsi, darus kocsi, szerkocsi stb.
- a vasúti, villamosvasúti mozdony, vontatott kocsi speciális részeinek gyártása:
- forgóváz, tengely és kerék, fék és alkatrészei, horog és kapcsolószerkezet, ütköző és ütközőszerelvény, lökéscsillapító, mozdony és vasúti kocsi alváza, karosszériája, összekötő folyosója stb.
- a bánya pályán közlekedő vontató és vontatott járművei
- a mechanikai, elektromechanikai jelző, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártása vasúti, kötöttpályás, belföldi vízi, közúti közlekedéshez, parkolóterekhez, repülőterekhez stb.
- a szék és ülés gyártása vasúti járműhöz
- a vasúti és villamosvasúti vontató, vontatott jármű átalakítása
- a vasúti és villamosvasúti vontató, vontatott jármű szakosodott felszerelő szolgáltató tevékenysége, pl. villamos készüléke, légállapot-szabályozó berendezése, üzembe helyezése, az ülések, belsőú válaszfalak, ablakok felszerelése
- a vasúti és villamosvasúti vontató, vontatott jármű szakosodott festő szolgáltatása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a vasúti sín acélanyagainak (nem szerelt sín) gyártása, lásd: 241001 - Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
- a szerelt vasúti sínszerkezet gyártása, lásd: 259901 - M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- a villamos motor gyártása, lásd: 271101 - Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
- a villamos jelző, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártása, lásd: 279002 - Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása
- a motor, turbina gyártása, lásd: 281101 - Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

Engedélyköteles a tevékenység?

A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek:

- vasúti kötöttpályásjármű-gyártó üzem méretmegkötés nélkül.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A területileg illetékes - környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság engedélye. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal ár el. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Vasúti jármű gyártása

Engedélyező hatóság: Vasúti jármű gyártásához

a) elvi előzetes típusengedély,

b) előzetes típusengedély,

c) típusengedély,

d) üzembehelyezési engedély,

e) átalakítási engedély

szükséges.

Nem szükséges

a) előzetes típusengedély valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam, vagy a Svájci Államszövetség (a továbbiakban együtt: EGT állam) által kiadott típusengedéllyel rendelkező, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszeren már közlekedő vasúti jármű beszerzése esetén,

b) üzembehelyezési engedély

ba) a nemzetközi szerződés alapján közlekedő,

bb) a nem magyarországi pályaszámú, TEN, RIV vagy RIC jellel - kivéve a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet rendelet előírásai szerint különleges RIV vagy RIC jelet - ellátott,

bc) a rendkívüli küldeményként közlekedő

vasúti jármű belföldi vasúti hálózaton való közlekedetéséhez.

A Kormány vasúti igazgatási szervként a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységét jelöli ki.

Engedélyt előíró jogforrás: 2005. évi CLXXXIII. törvény

31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.nkh.gov.hu/web/vasut-igazgatas/bemutatkozas

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)