Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

323001 - Sportszergyártás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a sport- és atlétikai szerek gyártása (a ruházat és cipő kivételével)
- a szabadtéri és teremsportszer és -felszerelés gyártása, bármilyen anyagból:
- kemény, puha és felfújható sport labda
- teniszütő, krikett- és golfütő
- síléc, -kötés és -bot
- sícipő
- széllovas- és szörfdeszka
- sporthorgászat kellékei, beleértve a merítőhálót is
- vadászat, hegymászás stb. kellékei
- úszómedence
- korcsolya, görkorcsolya, gördeszka
- íj és nyílpuska
- gimnasztikai, testgyakorló (fittnesz) és atlétikai felszerelés
- az aquafitness sportszer gyártása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hajóvitorla gyártása, lásd: 139201 - Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s.
- a speciális versenysportruházat gyártása, lásd: 141907 - Speciális versenysportruházat gyártása
- a nyerges áru és lószerszám gyártása, lásd: 151204 - Nyergesáru, lószerszám gyártása
- az ostor és lovaglópálca gyártása, lásd: 151204 - Nyergesáru, lószerszám gyártása
- a sportcipő gyártása, lásd: 152001 - Lábbeligyártás m.n.s.
- a fegyver- és lőszergyártás, lásd: 254001 - Fegyver-, lőszergyártás
- a súlyemelésnél használt fémsúlyok gyártása, lásd: 259901 - M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- a sportjármű gyártása (a tobogán és hasonlók kivételével), lásd: 29 és 30 ágazat
- a csónak gyártása, lásd: 301201 - Szabadidő-, sporthajó gyártása
- a billiárdasztal gyártása, lásd: 324003 - Játékautomata és szórakoztató játékok gyártása
- a fül- és orrdugó gyártása (pl. úszásnál használatos vagy zajvédő), lásd: 329901 - Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
- a sportszerek javítása, lásd: 952918 - Professzionális sportberendezés javítása

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Sportszergyártás (kivéve úszómedence gyártása)

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az R.-ben meghatározottak szerint folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Bejelentést előíró jogforrás:

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az a) és b) pontokban nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az R. 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig az R.-ben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - az R. 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az R. 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)