Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

422203 - Távközlési, telekommunikációs hálózat építés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a távolsági szárazföldi távközlési vezeték építése és javítása
- a távolsági tenger alatti távközlési vonalak építési és javítási munkái
- a helyi föld feletti vagy föld alatti távközlési hálózat építése, kiegészítő létesítményekkel együtt, pl. átjátszótorony építése
- a településen belüli elosztást szolgáló antenna, transzformátorállomás építése
- a hírközlőhálózat kiépítése
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a távolsági elektromos vezeték építési munkái, lásd: 422202 - Elektromos közmű építése
- az árokásás, lásd: 431201 - Gépi földmunkák végzése, 431202 - Kézi földmunka végzése
- az épületen és egyéb építményen a távközlési vezetékhálózat felszerelése és helyszíni szerelése (pl. kábeltelevízió-hálózat kiépítése épületen belül), lásd: 432103 - Antennaszerelés (helyhez kötött)

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlása.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Bejelentést előíró jogforrás: 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)