Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

461401 - Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gépek (beleértve az irodagépek, számítógépek, szoftverek, elektronikus és telekommunikációs berendezések-telefon kisközpont) ügynöki nagykereskedelme
- a mezőgazdasági gépek és ipari berendezések ügynöki nagykereskedelme
- a hajók és repülőgépek ügynöki nagykereskedelme
- az ivóvíz tisztító rendszer, házi szennyvíztisztító berendezések ügynöki nagykereskedelme
- a hulladék újrahasznosító gép ügynöki nagykereskedelme
- a szél-, geotermikus- és naperőművek ügynöki nagykereskedelme
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárművek bizományos ügynöki kereskedelme, lásd: 451 alágazat
- a gépjárművek értékesítése árverésen keresztül , lásd: 451 alágazat
- a nagykereskedelem saját néven, saját számlára (lásd lábjegyzet), lásd: 462-469 alágazat
- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 479904 - Üzleten kivüli kiskereskedelem
Lábjegyzet: nem ügynöki kereskedelem, azaz nem más vállalkozás megbízásából végzett kereskedelem, hanem saját nevében, saját számlára végzett kereskedelem

Engedélyköteles a tevékenység?

Brókertevékenység: a bróker által egy európai uniós tagállam és egy harmadik ország, illetve két harmadik ország vállalkozásai vagy szervei között haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás adásvétele céljából végzett tevékenység, ideértve az üzlet megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését a vevő vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást, feltéve, ha az eszközök nem kerülnek Magyarország területére.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Brókertevékenység végzésére a Hatóság (a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala) kérelem alapján egy ügyletre szóló brókerengedélyt ad ki. A brókerengedély iránti kérelmet a 10. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

A brókerengedély hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe.

A brókerengedély 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

Engedélyt előíró jogforrás: 2005. évi CIX. törvény

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/kereskedelmi-haditechnikai-exportellenorzesi-es-nemesfemhitelesitesi-foosztaly

A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem) Magyarország területén történő forgalmazása.

Lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki.

Forgalmazás: lőfegyver, lőszer, illetve egyéb fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és közvetítő kereskedelmi tevékenységet is.

Engedélyező hatóság: A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a muzeális fegyver, a színházi fegyver gyártását, a Magyarország területén történő forgalmazását, a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

Engedélyt előíró jogforrás: 2004. évi XXIV. törvény

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.police.hu/hu/ugyintezes

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás meghatározott adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Termékkör:

12. Telekommunikációs cikk

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék

Bejelentést előíró jogforrás:

35. Fegyver és lőszer,

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)