Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

469001 - Vegyestermékkörű nagykereskedelem m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk széles körének szakosodás nélküli nagykereskedelme
- az ajándékcsomag saját számlára történő összeállítása, eleminek beszerzése, csomagolása és kiszállítása a megrendelő által megadott címzett (vállalkozás) részére

Engedélyköteles a tevékenység?

A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás meghatározott adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A kizárólag üzletben működési engedéllyel forgalmazható termékek:

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Engedélyező hatóság:

2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik

Engedélyt előíró jogforrás:

4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

5. növényvédő szerek és hatóanyagaik

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

6. nem veszélyes hulladék

Bejelentést előíró jogforrás:

7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

Megjegyzés:

Nagykereskedelmi tevékenység:

üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is..

Termékkör:

A 462101 - Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem-467703 - Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve) ÖVTJ sorokban felsoroltak szerint.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével - a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.

A jegyző a nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg a bejegyzett adatokat elektronikus úton megküldi a Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.

A Kormányhivatal a jegyzők által megküldött adatok alapján országos nyilvántartást vezet. A Kormányhivatal által vezetett nyilvántartás nyilvános, és a Kormányhivatal a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Egyéb nagykereskedelem.

Engedélyező hatóság: 462101 - Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem-467703 - Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve) ÖVTJ kódokban megjelölt engedélyező hatóságok.

Engedélyt előíró jogforrás: A 462101 - Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem-467703 - Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve) ÖVTJ kódokban megjelölt jogszabályi hivatkozások

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Egyéb nagykereskedelem.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: 462101 - Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem-467703 - Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve) ÖVTJ kódokban megjelölt engedélyező hatóságok.

Bejelentést előíró jogforrás: A 462101 - Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem-467703 - Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve) ÖVTJ kódokban megjelölt jogszabályi hivatkozások

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)