Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

619001 - Egyéb távközlés Egyéb távközlés m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a speciális távközlési (telekommunikációs) szolgáltatás nyújtása, mint a műholdas nyomkövetés, a távolságmérés távközlési eljárással és a radarállomások üzemeltetése
- a műholdas végberendezések és ezekhez kapcsolt eszközök szolgáltatása, amelyeket egy vagy több földi kommunikációs rendszerhez kapcsoltan üzemeltetnek, és képesek távközlésre (adásra és vételre) a műholdas rendszerekkel
- a telefonhozzáférés biztosítása a felhasználók számára szabadon hozzáférhető eszközökön
- a távközlési szolgáltatás biztosítása létező telekommunikációs kapcsolatokon keresztül:
- hangtovábbítás internetprotokollon keresztül, azaz VOIP (Voice Over Internet Protocol)
- a távközlési szolgáltatás viszonteladása (például: hálózati kapacitás beszerzése és újraeladása, kiegészítő szolgáltatás nyújtása nélkül)
- a mobil telefonkártyák egyenlegfeltöltése (készpénz ellenében történő feltöltését biztosító berendezés jutalékért történő működtetése - távközlési szolgáltatás viszonteladása)

Engedélyköteles a tevékenység?

Az elektronikus hírközlési szolgáltató jogosult arra, hogy elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltessen, elektronikus hírközlő hálózaton elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtson, továbbá, hogy kérelmet nyújtson be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz rádiófrekvenciák és azonosítók használatára vonatkozó egyedi engedély, illetve elektronikus hírközlési építmények építésére vonatkozó jogosultság megszerzése érdekében.

Amennyiben külön jogszabály alapján a szolgáltatás nyújtásához szükséges rádiófrekvenciák használati jogának megszerzéséhez egyedi használati engedély nem szükséges, a szolgáltatás szabadon nyújtható.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Engedélyező hatóság: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: Elnök) a frekvenciasávok felhasználására vonatkozó szabályok megalkotása során a következő szempontok vizsgálatát követően ír elő egyedi engedélyezési kötelezettséget.

a) a káros zavarás elkerülése,

b) a szolgáltatás műszaki színvonalának biztosítása,

c) a hatékony spektrumhasználat biztosítása, vagy

d) a közösségi jogszabályokkal összhangban meghatározott egyéb közérdekű célok elérése.

Egyedi engedélyezési kötelezettség esetén az engedélyek számának korlátozása a spektrum hatékony kihasználásának biztosítása érdekében történik.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára felhasználható frekvenciasáv esetén, amennyiben a frekvencia használatához egyedi engedély szükséges és az engedély határozott ideig hatályos, az időtartam meghatározása során az Elnök figyelembe veszi

a) az elérni kívánt célt,

b) a befektetés amortizációs idejét, valamint

c) a nyújtani kívánt szolgáltatást.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját az elektronikus hírközlési szolgáltatónak nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (továbbiakban : hatóság).

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a bejelentő neve (cégneve), címe (székhelye)

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a vállalkozás cégjegyzékszáma, illetve külön jogszabályban meghatározott más hivatalos nyilvántartási vagy azonosítószáma

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) a bejelentő képviselőjének, valamint a hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve (cégneve), címe (székhelye)

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) az elektronikus hírközlési szolgáltatás, illetve amennyiben a bejelentő elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltet, az elektronikus hírközlő hálózat megjelölése és rövid leírása

Bejelentést előíró jogforrás: a szolgáltatásnyújtás földrajzi területe

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

e) a szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett időpontja, amely időpont a bejelentéstől számított 180 napnál nem lehet későbbi időpont.

A hatóság a bejelentőt a bejelentésben közölt adatoknak megfelelően bejegyzi az elektronikus hírközlő hálózatokról és elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába, és a bejelentés időpontjától számított nyolc napon belül a nyilvántartásba vétel tényét visszaigazolja, egyúttal a hírközlési szolgáltató írásos kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a szolgáltató a tevékenységek végzésére jogosult.

A nyilvántartásba vételt a hatóság abban az esetben tagadja meg, ha a bejelentésben foglalt adatok az elektronikus hírközlési szolgáltató vagy az általa végezni kívánt tevékenység azonosítására, illetve a nyilvántartásba vételre nem alkalmasak, és egyúttal kötelezi a szolgáltatót a bejelentés 8 napon belüli ismételt benyújtására.

Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles tájékoztatni a hatóságot a szolgáltatás tényleges megkezdésének időpontjáról. A hatóság törli a szolgáltatást a nyilvántartásból, ha annak nyújtását az elektronikus hírközlési szolgáltató a bejelentetésben megjelölt tervezett kezdési időpontig nem kezdi meg.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)