Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

711204 - Földmérés, térképészet

Ebbe a tételbe tartozik:
- a földfelszín alakzatával és/vagy földfelszín részlet, helyzetével, határvonalainak felmérésével kapcsolatos földmérés különböző módszerek segítségével, beleértve a passzázsműszeres, fotogrammetriai, hidrográfiai módszereket térképkészítés céljából
- a műholdas adatgyűjtés
- a földmérés (pl. tulajdon, határ kijelölése)
- a térképkészítés, valamennyi térképfajta elkészítése és aktualizálása (pl. úthálózati, kataszteri, topográfiai, síkhálózati és vízrajzi térképek), felhasználva a felmérés eredményeit, valamint más térképeket és egyéb információs forrásokat
- a GPS-el való koordinátameghatározás
- az internetes térképrajzolás és ehhez kapcsolódóan az EOV koordináták meghatározása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a távérzékelés, lásd: 711219 - Távérzékelés
- a légi fényképezési szolgáltatás, lásd: 742001 - Fényképészet m.n.s.
- a térképek, atlaszok kiadása, lásd: 581101 - Könyv- és térképkiadás

Engedélyköteles a tevékenység?

Földmérés.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A földmérési és térképészeti jogosultságot a jogosult részére a miniszter rendelete alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kiállított földmérő igazolvány, valamint a megrendelő által aláírt megbízólevél vagy a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosító „Parancs” tanúsítja.

A földmérő igazolvány elkészítéséről, kiadásáról és nyilvántartásáról a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik.

A földmérő igazolvány kiadása iránti kérelmet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 1. mellékletben szereplő, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél beszerezhető, vagy annak honlapjáról letölthető igénylőlapon lehet benyújtani.

A földmérő igazolvánnyal rendelkező földmérők nyilvántartását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján folyamatosan közzé kell tenni.

Az ingatlanrendező földmérő minősítést és annak meghosszabbítását kérelemre az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság (továbbiakban: Bizottság) szakértői véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv adja ki. A kérelmet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 4. mellékletben szereplő adatlapon kell beadni.

A minősítés iránti kérelmet a lakóhely szerinti kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kormányhivatal a szakfelügyeleti véleménnyel ellátott kérelmet a Bizottság titkárához továbbítja.

Amennyiben a kérelmező által felsorolt referencia munkák több megye területét érintik, a kormányhivatal elektronikus úton megkeresi a referencia munkavégzés igazolása tekintetében az illetékes kormányhivatalokat.

A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására a földügyért felelős minisztert és a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki. A 27. § (2) bekezdésében (ahol többek között kiállítja a földmérő igazolványokat és vezeti az ahhoz kapcsolódó nyilvántartást) és a 38. §-ban meghatározott hatósági hatásköröket a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a 27. § (3) bekezdésében meghatározott hatósági hatáskört a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyakorolja.

Engedélyt előíró jogforrás: 2012. évi XLVI. törvény

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Geodéziai tervezői minősítés szükséges az építmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos következő geodéziai feladatok irányításához, minőségtanúsításához:

a) építménytervezés célját szolgáló tervezési alaptérképek készítése,

b) építmények geodéziai kitűzése, geodéziai művezetése,

c) építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése,

d) a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése,

e) közművezetékek geodéziai bemérése, analóg alapanyagon lévő szakági térképek, helyszínrajzok digitális átalakítása, térképezése,

f) műszaki térinformatikai rendszerek újonnan előállítandó térképi alapjainak létrehozása, és azok változásvezetése,

g) településtervezéshez, területrendezéshez, településfejlesztéshez szükséges térképek készítése.

Természetes tereptárgyak, illetve építmények mozgás- és deformáció vizsgálati méréseit geodéziai tervezői minősítéssel rendelkező földmérő végezhet.

Geodéziai szakértői minősítéssel a szakterületen teljes körűen végezhető az építmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek értékelése, és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel.

Engedélyező hatóság: A minősítést végző és a névjegyzéket vezető szerv:

Első fokon a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara (a továbbiakban: területi kamara) titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) főtitkára folytatja le a minősítési eljárást.

A geodéziai tervezőknek és a geodéziai szakértőknek a közhiteles nyilvántartását az MMK a területi kamaráinak adatszolgáltatása alapján, országos összesítésben vezeti és honlapján folyamatosan és ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

Engedélyt előíró jogforrás: 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.mmk.hu/kereses/tagok

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)