Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

749031 - Haszonállatok törzskönyvezése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a haszonállatok törzskönyvezése (a tenyésztési adatok hiteles gyűjtése, tenyésztési főkönyvben vagy törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése, igazolása és közzététele)
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hobbiállatok törzskönyvezése, lásd: 749036 - Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb)

Engedélyköteles a tevékenység?

Haszonállatok törzskönyvezése.

Törzskönyv: a tenyésztőszervezet által vezetett közokirat, amely a tenyésztőszervezet tenyésztési programjába befogadott fajtatiszta tenyészállatok tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál.

Törzskönyvezés: a tenyésztési és a teljesítményvizsgálati adatok hiteles gyűjtése törzskönyvben vagy nyilvántartása tenyésztési főkönyvben, valamint ezen adatok feldolgozása, rendszerezése, igazolása és közzététele.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A tenyésztési programot a tenyésztőszervezet dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. Jóváhagyott tenyésztési program hiányában tenyészállatot előállítani, törzskönyvet, tenyésztési főkönyvet vezetni, törzskönyvezéssel összefüggő feladatokat végezni, tenyészállatot és szaporítóanyagot forgalmazni, valamint származási igazolást kiállítani tilos.

A tenyésztőszervezet az elismerésének visszavonása esetén a miniszter által, az elismerést visszavonó döntésben meghatározott határidőn belül köteles a nyilvántartásaiban szereplő tenyésztési adatokat (különösen a törzskönyvi adatokat) a miniszter vagy a miniszter által meghatározott szervezet részére átadni.

Ha a jogi személy tenyésztőszervezet az adott fajtára vagy hibridre vonatkozóan jóváhagyott tenyésztési programmal rendelkezik, köteles törzskönyvezni, a teljesítményvizsgálatokat elvégezni vagy elvégeztetni, valamint - a kérelem tenyésztőszervezethez történő beérkezésétől számítva - legkésőbb 15 napon belül származási igazolással ellátni mindazon tenyésztőnek az adott fajtához vagy hibridhez tartozó állatát, aki azt kérelmezi, feltéve, hogy a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs.

A jogi személy tenyésztőszervezet köteles a honlapján egységes szerkezetben közzétenni az állattenyésztéssel kapcsolatos eljárási szabályzatának hatályos szövegét, valamint közzétenni a megbízásából teljesítményvizsgálatot vagy tenyészértékbecslést végző személyek nevét, telefonos elérhetőségét, illetve elektronikus kapcsolattartásának címét.

A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg a fenntartani kívánt állatfajta vonatkozásában a tenyésztési programot is be kell nyújtani jóváhagyás céljából.

Tenyésztőszervezeti elismerés arra az önálló névvel megjelölt fajtára kérhető, amelyet a tenyésztőszervezet tenyésztési programja alapján fenn kíván tartani.

A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az állatfaj és a fajta megnevezését,

b) a hasznosítási típust és a tenyészcélt,

c) a tenyésztésen belüli tevékenységi kört,

d) a személyi feltételeket a tenyésztésvezető nevének és végzettségének külön feltüntetésével,

e) a fajta besorolását,

f) arra való utalást, hogy van-e nemesítő, valamint

g) a kérelem benyújtása idején rendelkezésre álló tenyész- és árutermelő állomány létszámát és helyét, továbbá a tenyésztojás-keltetők azonosítóját.

A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell magyar nyelven

a) a tenyésztési programot,

b) a tenyésztésvezető hozzájárulását érintett adatai kezeléséhez, valamint a szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát, valamint

c) az aláírásra jogosult személy aláírását tartalmazó származásigazolás nyomtatványmintáját.

A tenyésztési programnak tartalmaznia kell

1. a faj és fajta megnevezését

Engedélyt előíró jogforrás:

2. a fajta küllemi leírását, hibrid és keresztezési eljárás esetén a végterméket előállító szaporítófokozatokra vonatkozóan is

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

3. a kérelmező által a fajta tekintetében meghatározott főbb vagy gazdaságilag fontos jellemzők ismert vagy várható értékét, figyelemmel a szaporítófokozatokra is

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

4. a nemesítési, keresztezési eljárást, valamint a vonalak megnevezését

Bejelentést előíró jogforrás:

5. a megengedett immigrációt és a szelekció rendjét

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

6. a törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi szabályzatot, továbbá ló esetében annak az eredő törzskönyvnek a feltüntetését, amely törzskönyvi rendjének átvételére sor kerül

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)