Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

829201 - Csomagolás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyártástól, kereskedelemtől elkülönült (megrendelésre végzett) csomagolás, pl. élelmiszerek, gyógyszerek, háztartási tisztítószerek, piperekészítmények és vasáruk csomagolása különböző automatizált és kézi technikával, beleértve a zsugorítást vagy tömlőbe csomagolást, formába töltést és plombálást, zsákba töltést, palackozást és aerosol töltést
- áru- és ajándékcsomagolás
- érme és pénzcsomagolás
- folyadékok palackozása, beleértve az italokat és élelmiszereket
- szilárd anyagok csomagolása (csomagolás, fóliába, hólyagfóliába stb.)
- becsomagolt gyógyszerek csoportosítása, nagyobb egységekbe csomagolása
- címkézés, bélyegzés és lenyomatolás
- postacsomag-, ajándékcsomagolás
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üdítőital gyártás és ásványvíz-előállítás, lásd: 110701 - Ásványvíz és forrásvíz palackozása
- a csak információ nyomtatása a csomagolóanyagokra, lásd: 181203 - Egyéb nyomdai termékek nyomása
- a gyógyszerek első becsomagolása csak a gyártási folyamat részeként végezhető, lásd: 212001 - Gyógyszergyártás
- a szállítással együtt járó csomagolás és ládázás, lásd: 522901 - Szállítmányozás
- a csomagolás tervezése, lásd: 741001 - Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés
- a csomagolási szolgáltatás, mely magában foglalja az ügyfél tulajdonában lévő anyagok feldolgozását különböző termékekbe (pl. víz és sűrítmény összekeverése üdítőital gyártásához, hal megsütése konzerválás előtt, krémek és színező anyagok összekeverése kozmetikai termékekben), lásd: alvállalkozás, szolgáltatás
díjazásos vagy szerződéses alapon a gyártás részeként: C nemzetgazdasági ág

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Csomagolás

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Az ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Bejelentést előíró jogforrás:

b) az R: 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az R. 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő palackozása.

Engedélyező hatóság: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóraktári engedélye.

Adóraktári engedélyre - az engedélyek megadásának általános szabályain kívül - olyan személy jogosult,

a) aki a jogszabályi követelményeknek megfelelő elektronikus nyilvántartást vezet,

b) aki a végrehajtási rendelet szerinti jövedéki ügyintézői szakképesítéssel rendelkezik vagy jövedéki ügyintézőt foglalkoztat,

c) akinél a jövedéki termékek előállításához, felhasználásához és biztonságos tárolásához szükséges tárgyi feltételek adottak,

d) akinél az előállított, felhasznált, tárolt jövedéki termékek és a jövedéki termékek felhasználásával előállított termékek pontos mennyiségi számbavételéhez szükséges tárgyi feltételek adottak,

e) aki részletesen bemutatja az adóraktárban végezni kívánt tevékenységet.

Engedélyt előíró jogforrás: 2016. évi LXVIII. törvény

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)