Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

855301 - Járművezető-oktatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a személygépkocsi-, busz-, kamion- és motorkerékpár-vezetői engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó oktatás, képzés
- a nem hivatásos pilóta-, hajó- és vitorláshajókapitány-engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó oktatás, képzés
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 853204 - Hivatásos járművezető oktatás
- a hivatásos pilóták repülőiskolai képzése, lásd: 853204 - Hivatásos járművezető oktatás

Engedélyköteles a tevékenység?

Képzési szolgáltatás.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A közúti járművezetők képzése, valamint a közúti közlekedési szakemberek képzése és továbbképzése képzési engedély alapján, iskolavezető szakmai irányítása mellett végezhető.

Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:

a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek képzésének és továbbképzésének engedélyezésével, ezen engedélyek felfüggesztésével és visszavonásával, a szakoktatói, az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenység engedélyezésével, az engedély felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, ideértve a képzési, továbbképzési, utánképzési, szakoktatói, vizsgabiztosi, iskolavezetői tevékenység ellenőrzéséhez és szakfelügyeletéhez kapcsolódó bírságolást

Engedélyt előíró jogforrás: továbbá a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői névjegyzék vezetése, az engedélyezett képző szervek nyilvántartása.

A képző szervnek a képzési engedélyben foglaltak szerinti - elméleti vagy gyakorlati - képzés feltételeit folyamatosan biztosítania kell. A csak elméleti képzést végző képző szervnek a tanuló számára biztosítania kell a gyakorlati képzésben történő részvétel lehetőségét is az erre jogosult képző szervvel kötött szerződés útján. A csak gyakorlati képzést végző képző szervnek a tanuló számára biztosítania kell az elméleti képzésben történő részvétel lehetőségét is az erre jogosult képző szervvel kötött szerződés útján.

A szakoktatók képzését, továbbképzését, a közúti járművezető vizsgabiztosok továbbképzését az 1988. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. végzi. Amennyiben a vizsgakötelezettségét a vizsgabiztos sikeresen teljesítette, a közlekedési hatóság újabb érvényességi idejű vizsgabiztosi igazolványt ad ki.

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A lajstromozásra nem kötelezett légi járművek vezetőinek képzése.

Engedélyező hatóság: A légiközlekedés hatósági látja el

- a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú képzéséhez, vizsgáztatásához és értékeléséhez szükséges engedélyek, képző szervezet engedélyek kiadásását és módosítását.

A Kormány légiközlekedési hatóságként a minisztert jelöli ki.

Engedélyt előíró jogforrás: 1995. évi XCVII. törvény

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/jarmu-foosztaly

Képzés hajózási képesítő vizsgára

(pl. kishajó, vitorláshajó vezetői oktatás stb.).

A vizsgára történő felkészülés szervezett képzés keretében vagy - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyénileg történhet.

Hajó önálló vezetésére jogosító képesítés megszerzésére irányuló vizsgára való felkészülés 2009. január 1-jétől csak jóváhagyott képzés keretében történhet.

Engedélyező hatóság: Hajózási hatóságként a miniszter jár el:

- hajózási képesítések megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyásával, és ellenőrzésével, továbbá a hajózási képesítések okmányainak kiállításával és közhiteles nyilvántartásával,

Engedélyt előíró jogforrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/jarmu-foosztaly

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)