Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

861002 - Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadfoglalkozású szakorvosi (lásd lábjegyzet) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban, mint pl.- orvosi szolgáltatás (sebészeti, nőgyógyászati, szülészeti, rehabilitációs ellátás stb.)
- laboratórium, radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatás
Lábjegyzet: A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába. Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek fekvőbeteg ellátásban feltüntetésre kerültek, mint orvosi tevékenységek.
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati laboratóriumot, lásd: 712001 - Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 750001 - Állatorvosi tevékenység
- a kórházak járóbeteg szakrendelői ellátása, lásd: 8621, 8622 szakágazat
- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, a szájsebészeti, a gyermekfogászati, a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 8623 szakágazat
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862 alágazat
- a fekvőbetegeknek egyéb egészségügyi ellátása kórházon kívül, lásd: 869001 - Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 869001 - Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

Engedélyköteles a tevékenység?

Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Magyar Orvosi Kamara tagsága szükséges.

A nem orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók esetében az illetékes szakmai kamara a Magyar Orvosi Kamara. Kamarai tagság nélkül is végezhető az egészségügyi tevékenység, ha azt olyan személy végzi, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes működési nyilvántartásba vétellel, tevékenységre jogosító engedély kiadásával vagy előzetes bejelentés alapján jogot szerzett arra, hogy a működési nyilvántartásba történő felvétel nélkül egészségügyi tevékenységet végezzen Magyarországon.

Engedélyt előíró jogforrás: 2006. évi XCVII. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://mok.hu

Szabad foglalkozású szakorvosi egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban.

Engedélyező hatóság: A működési nyilvántartást - az 1997. évi CLIV. törvény 112-113/B. §-ában meghatározott keretek között, a Korm. Rendelet szerinti kijelölés alapján - az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezeti.

Engedélyt előíró jogforrás: 1991. évi XI. törvény

2003. évi LXXXIV. törvény

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kereso.enkk.hu

Szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)