Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

881006 - Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személy egészségi állapotának, képességeinek és készségeinek, szükségeleteinek megfelelő munkahelyen történő tartós munkavégzésre való felkészítése, a megfelelő munkahely megtartásának segítése, a rehabilitációs célú munkaközvetítés (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Engedélyköteles a tevékenység?

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációja

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával, az akkreditált szolgáltatók nyilvántartásával és az akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. E feladatok tekintetében felügyeleti szervként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jár el.

Az egyéni vállalkozó, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesület és az alapítvány kérheti a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatóként történő akkreditációját. Az akkreditáció feltételeit a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet tartalmazza.

Az akkreditáció iránti kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala által rendszeresített és a Budapest Főváros Kormányhivatala által üzemeltetett elektronikus felületen közzétett adatlapon és elektronikus űrlapon kell benyújtani.

Engedélyt előíró jogforrás: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-foosztaly

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)