Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

110204 - Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pezsgő, a habzóbor termelése saját termelésű szőlőből
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 463401 - Ital nagykereskedelme m.n.s. (ha a tevékenység nagykereskedelem része), illetve 829201 - Csomagolás (ha díjazásért vagy szerződéses alapon végzik)

Engedélyköteles a tevékenység?

A csendes bor adóraktárban történő előállítása - a palackozási tevékenység kivételével - csak egyszerűsített adóraktári engedéllyel folytatható.

Csendes bor: - a habzóbor és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével - a 2204 10 11-2205 90 90 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek

a) tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik,

b) tényleges alkoholtartalma 15 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 18 térfogatszázalék, feltéve, hogy mindennemű alkoholtartalom-növelés nélkül állították elő, és a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik.

Vtsz. szerint:

2204 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: szőlőmust, a 20.09 vtsz. alá tartozó kivételével:

2204 10 - Pezsgőbor (habzóbor):

- - Tényleges alkoholtartalma legalább 8,5 térfogatszázalék:

2204 10 11 00 - - - Pezsgő (champagne)

2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal izesítve:

2205 90 90 00 - - Tényleges alkoholtartalma meghaladja a 18 térfogatszázalékot.

Veszélyhezzet: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

6. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti adóraktár engedélyes az engedélyében foglaltaktól eltérően az 528/2012/EU rendelet 55. cikk (1) bekezdése alapján az illetékes nemzeti hatóság által kiadott ideiglenes biocid engedélyben számára meghatározott összetételű fertőtlenítőszert alkoholtermékből részleges denaturálási eljárás alkalmazása nélkül gyárthat oly módon, hogy a gyártást az adóraktári engedély módosítása nélkül az állami adó- és vámhatóság részére legkésőbb a gyártás tervezett megkezdését megelőző 12 órával bejelenti.

(2) Az ideiglenes biocid engedélyben meghatározott összetételű fertőtlenítőszer (1) bekezdés szerinti gyártása esetén nem kell alkalmazni a Jöt. 133. § (2) bekezdését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés papír alapon is megtehető.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a gyártó nevét, címét, az előállítás kezdő időpontját, a jövedéki termék felhasználásának rövid leírását.

(5) Az (1) bekezdés szerint előállított fertőtlenítőszer adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki terméknek minősül.

(6) Az (1) bekezdés szerinti fertőtlenítőszer előállítását az adóraktár engedélyese legkésőbb az ideiglenes biocid engedélyt megadó határozat visszavonásának vagy az engedély hatályának lejárati napján befejezi, és a befejezés időpontját bejelenti az állami adó- és vámhatóság részére.

7. § A veszélyhelyzet ideje alatt a Jöt. 144. § (4) bekezdésétől eltérően a kizárólag az adóraktár engedélyese, felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó által felhasználható denaturált alkohol mennyisége 1 m3-re módosul.

Engedélyt előíró jogforrás: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyszerűsített adóraktári engedélye.

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: 2016. évi LXVIII. törvény

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

Vészélyhelyzet: 83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

Borászati üzem működése.

Engedélyező hatóság: A borászati üzem működési engedély kiadása tekintetében (a továbbiakban: engedély) a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kijelölt hatóság (a továbbiakban: borászati hatóság)

A borászati hatóság a kérelmet az alábbi tevékenységekre adhatja ki:

a) előállítás,

b) kiszerelés,

c) tárolás.

Az üzemengedély adattartalmát a 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 1. melléklet tartalmazza.

A kérelmezőnek igazolnia kell

a) a borászati üzem feletti rendelkezési jogát, valamint azt, hogy az ingatlan tulajdonosa a borászati üzem létesítéséről nyilatkozott ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa,

b) a felhasznált víz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak való megfelelését, ha a kérelmező nem a helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használ kiszerelés során,

c) azt, hogy a kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem, valamint a nem kisüzemi bortermelőként előállítást végző borászati üzem elkészítette

ca) a technológiai folyamatábrát,

cb) a technológiai elrendezési rajzot,

cc) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,

cd) a műszaki-technológiai leírást,

ce) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,

cf) a tisztítási, takarítási utasítást,

cg) a hulladékkezelési utasítást,

ch) a személyi higiéniai utasítást,

d) kisüzemi bortermelő - borászati terméket legalább 100 hl/év mennyiségben előállító - borászati üzeme esetén, hogy elkészítette az egyszerűsített személyi higiéniai utasítást,

e) a helyszínrajz elkészítését,

f) a szennyvíz jogszabály szerinti elhelyezését.

Mobilpalackozóra akkor adható ki engedély, ha

a) az szállítható

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a palackozó gépsor rendelkezik

ba) palackmosóval, -öblítővel, -csepegtetővel

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

bb) palacktöltővel

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

bc) dugaszolóval, vagy csavarzáróval.

Bejelentést előíró jogforrás: 2004. évi XVIII. törvény

25/2010. (III. 19.) FVM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)