Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

467701 - Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém- és nemfém hulladék) nagykereskedelme, beleértve a gyűjtést, osztályozást, szétválogatást, a használt javak (pl. autó) bontását a használható alkatrészek kinyerése és eladása céljából, a csomagolást, újracsomagolást, raktározást, elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat nem tartozik ide; további feltétel, hogy a felvásárolt és értékesített hulladék értéket képviseljen
- az autók, számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a még használható és értékesíthető alkatrészeik viszonteladása céljából
- a bontott építőanyag értékesítése
- a forgalomból kivont gépjárművek, hulladéknak számító gépjárművek kereskedelme
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd: 381101 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, 381201 - Veszélyes hulladék gyűjtése
- a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd: 382101 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 382201 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol tényleges átalakítási folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra, de nem végtermék), lásd: 383103 - Gépjármű bontása, 383104 - Egyéb eszköz bontása, 383205 - Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból, 383206 - Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból
- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 383103 - Gépjármű bontása, 383104 - Egyéb eszköz bontása
- a hajóbontás, lásd: 383104 - Egyéb eszköz bontása
- a gépjármű zúzása, lásd: 383205 - Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból
- a használtcikk-kiskereskedelem, lásd: 4779 szakágazat

Engedélyköteles a tevékenység?

A kizárólag üzletben működési engedéllyel forgalmazható termékek:

- nem veszélyes hulladék.

Megjegyzés:

Nagykereskedelmi tevékenység:

üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.

Termékkör: 57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével - a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.

A jegyző a nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg a bejegyzett adatokat elektronikus úton megküldi a Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.

A Kormányhivatal a jegyzők által megküldött adatok alapján országos nyilvántartást vezet. A Kormányhivatal által vezetett nyilvántartás nyilvános, és a Kormányhivatal a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Engedélyt előíró jogforrás: 2005. évi CLXIV. törvény

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450132/450157

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag: a 2013. évi CXL. törvény mellékletében meghatározott fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó dolog, kivéve a fémtermékek előállítását üzletszerűen folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet által előállított elsődleges alapanyag, félgyártmány, valamint a gumiabroncs és a csomagolóanyagként betöltendő funkcióját még őrző csomagolás.

Fémkereskedelmi tevékenység: a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak - a felvásárló vagy más személy által - a 2013. évi CXL. törvényben meghatározott hasznosítás céljából történő felvásárlása.

Fémkereskedő: a fémkereskedelmi engedély jogosultja.

Felvásárlás: fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében történő beszerzése.

1. Alumínium

2. Antimon

3. Bizmut

4. Cink

5. Cirkónium

6. Kadmium

7. Kobalt

8. Króm

9. Magnézium

10. Mangán

11. Molibdén

12. Nikkel

13. Ólom

14. Ón

15. Réz

16. Tantál

17. Titán

18. Vanádium

19. Vas

20. Wolfram

Engedélyező hatóság: Fémkereskedelmi tevékenységet kizárólag a fémkereskedelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel (a továbbiakban: fémkereskedelmi engedély) rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: fémkereskedő) folytathat. Az engedély a kérelmező nevére szól.

A Kormány a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény szerinti fémkereskedelmi hatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervét jelöli ki.

Engedélyt előíró jogforrás: 2013. évi CXL. törvény

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/engedelyesek_frissitett_listaja

Kereskedő:

olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Engedélyező hatóság: A kereskedőnek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a tevékenységének megkezdése előtt a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.

A kereskedő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltése útján nyújtja be. A formanyomtatványt a környezetvédelmi hatóság a honlapján, a környezetvédelemért felelős miniszter a kormányzati portálon teszi közzé.

Engedélyt előíró jogforrás: 2012. évi CLXXXV. törvény

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)