Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

591101 - Film-, video-, televízióműsor-gyártás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mozifilm gyártása, beleértve az eredetileg filmszínházi bemutatásra készített rajzfilmeket is
- a minden típusú (filmsorozat, tévéfilm, dokumentumfilm, rajzfilm), elsősorban tv-s bemutatásra készített film gyártása
- a promóciós-, reklám-, videofilm gyártása
- az egyéb élő vagy előre felvett televízióműsorok gyártása, mint pl. talk-showk, szórakoztató műsorok, sportműsorok stb.
- a filmes archívumokhoz kapcsolódó tevékenység stb.
- a hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és televízióműsorban
- a szerzői joggal védett film, filmfelvétel és televízió program gyártása, amely közvetlen eladási szerződés nélkül készül (azaz minden ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik)
- a filmfelvétel sugárzása interneten keresztül
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a filmek másolása (kivéve a filmszínházi forgalmazáshoz készülő kópiák készítését) hang- és videoszalagok, CD-k és DVD-k sokszorosítása eredeti (master-) példányokról, lásd: 182002 - Videofelvétel sokszorosítása
- a felvételes videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 464301 - Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- az üres videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 465201 - Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme m.n.s.
- mind a felvételes, mind az üres videokazetták, CD-k, DVD-k kiskereskedelme, lásd: 476301 - Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- a filmgyártás utómunkálatai, lásd: 591201 - Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- a hangfelvétel készítése és könyvek felvétele hangszalagra, lásd: 592001 - Hangfelvétel-kiadás, 592003 - Hangfelvétel-készítés (első példány, nyilvános közlésre)
- a televíziós műsorszolgáltatás, lásd: 602001 - Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s., 602002 - Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- a televíziós csatorna teljes programjának elkészítése, lásd: 602001 - Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s., 602002 - Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- az olyan filmfeldolgozás, amelyet nem a filmipar számára végeznek, lásd: 742002 - Videofelvétel-készítés
- a magánszemélyek megbízásából szerződtetés közvetítése filmes, színházi vagy egyéb szórakoztató produkcióban, sportban (pl. előadóművészek, amatőrök, sportolók részére szerep, fellépési lehetőség, sportesemény stb. felkutatása), lásd: 749008 - Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés
- a felvételes videokazetta és DVD kölcsönzése a nagyközönség számára, lásd: 772201 - Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése
- az események, kongresszusok stb. egyidejű (szimultán) élő televíziós felvételének feliratozása, lásd: 829902 - M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
- az önálló színészi, rajzolói, rendezői, díszlettervezői és színpadtechnikai tevékenységek, lásd: 900 alágazat

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Filmterjesztés: a filmalkotás nyilvános előadása, nyilvánossághoz közvetítése, továbbá a filmalkotás eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele, különösen

a) forgalomba hozatallal, vagy az arra történő felkínálással,

b)moziüzemeltetéssel, vagy

c) filmalkotás bármely adathordozón történő kiadásával, értékesítésével, bérbeadásával, haszonkölcsönbe adásával.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A 2004. évi II. törvény hatálya alá tartozó, Magyarországon letelepedett filmterjesztő által végzett 2. § 15. pont a) alpontja szerinti forgalmazói, illetve 2. § 15. pont b) alpontja szerinti moziüzemeltetési tevékenység bejelentés és a Hatóság általi hatósági nyilvántartásba vétel után végezhető. A nyilvántartásba vételt kezdeményező bejelentő - e törvény keretei között - bármely természetes személy és jogi személy lehet. A bejelentéssel összefüggő eljárásban a Hatóság a filmterjesztőt a bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi.Ha a filmterjesztő filmforgalmazási és moziüzemeltetési tevékenységet is végez, köteles a forgalmazói és moziüzemeltetési tevékenységet külön-külön bejelenteni. A Hatóság nyilvántartást vezet

a) a forgalmazói tevékenységet folytató szolgáltatókról, valamint

b) a moziüzemeltető tevékenységet folytató szolgáltatókról.

A nyilvántartásoknak a forgalmazók és a moziüzemeltetők nevére, elérhetőségére, valamint a mozik elnevezésére, címére és teremszámára vonatkozó adatai nyilvánosak és a Hatóság internetes honlapjáról elérhetők. A Hatóság a forgalmazói és moziüzemeltetési tevékenység ellenőrzése céljából a forgalmazói, illetve moziüzemeltetési tevékenységet folytató természetes személy személyazonosító adatait kezeli a nyilvántartásból való törlésig. A nyilvántartások az adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek. A mozgóképszakmai hatóság ellátja a mozgóképszakma működésével összefüggő közigazgatási feladatokat. A mozgóképszakmai hatóság a Nemzeti Filmiroda (a továbbiakban: Filmiroda). A Filmiroda a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban Kormány által kijelölt szerv) önálló szervezeti egysége, amely az általa ellátott hatósági feladatok tekintetében nem utasítható és hatósági tevékenysége során minden más szervtől független. A Kormány által kijelölt szerv a Filmiroda szervezete és feladatai tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogutódja.

Bejelentést előíró jogforrás: 2004. évi II. törvény

8/2019. (XII. 30.) MK rendelet

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)