Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

613001 - Műholdas távközlés

Ebbe a tételbe tartoznak:
- azok az üzemeltetési, üzemfenntartó, karbantartó, a hozzáférést biztosító szolgáltató tevékenységek, amelyek a műholdas távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak
- a kábelhálózatokból, helyi televízió- vagy rádió állomás-hálózatokból kapott látható, hallható vagy szöveges műsorösszeállítások eljuttatása a fogyasztókhoz közvetlen műholdas rendszereken keresztül (az idesorolt egységek általában nem készítenek műsor-összeállítást)
- a műholdas infrastruktúrát működtető által biztosított internet-hozzáférés
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 619001 - Egyéb távközlés Egyéb távközlés m.n.s., 619002 - Internet-hozzáférés biztosítása

Engedélyköteles a tevékenység?

Az elektronikus hírközlési szolgáltató jogosult arra, hogy elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltessen, elektronikus hírközlő hálózaton elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtson, továbbá, hogy kérelmet nyújtson be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz rádiófrekvenciák és azonosítók használatára vonatkozó egyedi engedély, illetve elektronikus hírközlési építmények építésére vonatkozó jogosultság megszerzése érdekében.

Amennyiben külön jogszabály alapján a szolgáltatás nyújtásához szükséges rádiófrekvenciák használati jogának megszerzéséhez egyedi használati engedély nem szükséges, a szolgáltatás szabadon nyújtható.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Engedélyező hatóság: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: Elnök) a frekvenciasávok felhasználására vonatkozó szabályok megalkotása során a következő szempontok vizsgálatát követően ír elő egyedi engedélyezési kötelezettséget.

a) a káros zavarás elkerülése,

b) a szolgáltatás műszaki színvonalának biztosítása,

c) a hatékony spektrumhasználat biztosítása, vagy

d) a közösségi jogszabályokkal összhangban meghatározott egyéb közérdekű célok elérése.

Egyedi engedélyezési kötelezettség esetén az engedélyek számának korlátozása a spektrum hatékony kihasználásának biztosítása érdekében történik.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára felhasználható frekvenciasáv esetén, amennyiben a frekvencia használatához egyedi engedély szükséges és az engedély határozott ideig hatályos, az időtartam meghatározása során az Elnök figyelembe veszi

a) az elérni kívánt célt,

b) a befektetés amortizációs idejét, valamint

c) a nyújtani kívánt szolgáltatást.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját az elektronikus hírközlési szolgáltatónak nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (továbbiakban : hatóság).

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a bejelentő neve (cégneve), címe (székhelye)

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a vállalkozás cégjegyzékszáma, illetve külön jogszabályban meghatározott más hivatalos nyilvántartási vagy azonosítószáma

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) a bejelentő képviselőjének, valamint a hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve (cégneve), címe (székhelye)

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) az elektronikus hírközlési szolgáltatás, illetve amennyiben a bejelentő elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltet, az elektronikus hírközlő hálózat megjelölése és rövid leírása

Bejelentést előíró jogforrás: a szolgáltatásnyújtás földrajzi területe

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

e) a szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett időpontja, amely időpont a bejelentéstől számított 180 napnál nem lehet későbbi időpont.

A hatóság a bejelentőt a bejelentésben közölt adatoknak megfelelően bejegyzi az elektronikus hírközlő hálózatokról és elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába, és a bejelentés időpontjától számított nyolc napon belül a nyilvántartásba vétel tényét visszaigazolja, egyúttal a hírközlési szolgáltató írásos kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a szolgáltató a tevékenységek végzésére jogosult.

A nyilvántartásba vételt a hatóság abban az esetben tagadja meg, ha a bejelentésben foglalt adatok az elektronikus hírközlési szolgáltató vagy az általa végezni kívánt tevékenység azonosítására, illetve a nyilvántartásba vételre nem alkalmasak, és egyúttal kötelezi a szolgáltatót a bejelentés 8 napon belüli ismételt benyújtására.

Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles tájékoztatni a hatóságot a szolgáltatás tényleges megkezdésének időpontjáról. A hatóság törli a szolgáltatást a nyilvántartásból, ha annak nyújtását az elektronikus hírközlési szolgáltató a bejelentetésben megjelölt tervezett kezdési időpontig nem kezdi meg.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)