Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

812202 - Kéménytisztítás, -vizsgálat, -ellenőrzés, tüzeléstechnikai szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kazán- és kéménytisztítás
- a kéményvizsgálat és ellenőrzés
- a tüzeléstechnikai szolgáltatás
- a zsíroslevegő elszívó kémény mosása, tisztítása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a központi fűtőberendezések javítása, karbantartása, lásd: 432202 - Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos), 432208 - Fűtőberendezés szerelése

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A kéményseprő-ipari szolgáltató felügyeletét a tűzvédelmi hatóság látja el.

A tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari szolgáltatókról nyilvántartást vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza

a) a kéményseprő-ipari szolgáltató képviseletét ellátó természetes személy személyazonosító adatait,

b) a kéményseprő-ipari szolgáltató vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét, székhelyét és telephelyét,

c) a kéményseprő-ipari tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját,

d) a kéményseprő-ipari szolgáltató ügyfélszolgálatának címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, honlapját,

e) a kéményseprő-ipari szolgáltató ellátási területét és a 2015. évi CCXI. törvény (továbbiakban: Tv) 2. § (1) bekezdése szerint ellátandó ingatlankört.

A nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok, valamint a kéményseprő-ipari szolgáltató és képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A nyilvántartásba jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelelő azon gazdálkodó szervezet vehető fel, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott módon kérte a nyilvántartásba történő felvételét. A nyilvántartásba fel nem vett gazdálkodó szervezet kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.

Ha a nyilvántartásba fel nem vett gazdálkodó szervezet kéményseprő-ipari tevékenységet végez, e gazdálkodó szervezet esetében a Tv. 7. § (7) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.

A tűzvédelmi hatóság

a) vizsgálja

aa) a kéményseprő-ipari szolgáltatónál a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek fennállását,

ab) a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét,

b) eljár a kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályokat megszegő kéményseprő-ipari szolgáltatóval szemben, amely során

ba) a szabálytalanság első alkalommal történő elkövetése esetén figyelmeztetésben részesíti,

bb) ugyanazon szabálytalanság ismételt elkövetése esetén legfeljebb egymillió-ötszázezer forint összegű bírságot szabhat ki,

bc) a tevékenység végzésétől jogszabályban meghatározott esetekben és időtartamban eltiltja.

A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelöli ki.

Bejelentést előíró jogforrás: 2015. évi CCXI. törvény

401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzvedelem_kemenysepro_hirek&hirid=4670

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)