Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

862302 - Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fogorvosi alap- és szakellátás, pl. fogászat, az endodontia (lásd lábjegyzet) és a gyermekfogászat, iskolafogászat; parodontológia
- a fogszabályozás, mint pl. a kiálló fogak, keresztharapás, mélyharapás stb. kezelése
- a szájsebészeti szakellátás (dento-alveoláris szájsebészet)
- az egyéb fogorvosi szakellátás, pl. fogágykezelés, gyökérkezelés és fogsor helyreállítás
- a fogászati betegségek és a szájüreg elváltozásainak diagnosztizálása és gyógykezelése, valamint a fogbetegségek megelőzését célzó szolgáltatások
A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített fogorvos nem minősül egészségügyi szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg ellátásban feltüntetésre kerültek mint egészségügyi tevékenységek.
Lábjegyzet: a fogbetegségekkel foglalkozó tudományág
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 325003 - Fogtechnikai eszköz gyártása
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002 - Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban, 861006 - Szabadfoglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg- szakellátásban
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 869001 - Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

Engedélyköteles a tevékenység?

Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Magyar Orvosi Kamara tagsága szükséges.

A nem orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók esetében az illetékes szakmai kamara a Magyar Orvosi Kamara. Kamarai tagság nélkül is végezhető az egészségügyi tevékenység, ha azt olyan személy végzi, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes működési nyilvántartásba vétellel, tevékenységre jogosító engedély kiadásával vagy előzetes bejelentés alapján jogot szerzett arra, hogy a működési nyilvántartásba történő felvétel nélkül egészségügyi tevékenységet végezzen Magyarországon.

Engedélyt előíró jogforrás: 2006. évi XCVII. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://mok.hu

Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban

Engedélyező hatóság: A működési nyilvántartást - az 1997. évi CLIV. törvény 112-113/B. §-ában meghatározott keretek között, a Korm. Rendelet szerinti kijelölés alapján - az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezeti.

Engedélyt előíró jogforrás: 1991. évi XI. törvény

2003. évi LXXXIV. törvény

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kereso.enkk.hu

Szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)